Как да добавя авансово плащане във фактура?

За да добавите авансово плащане във фактурата:
- кликнете на "Нова фактура"
- попълнете данните на клиента
- добавете основанието (артикул) за издаването на фактурата с пълната му стойност
- на отделен ред добавете "Авансово плащане" и съответната стойност със знак минус отпред
- системата автоматично ще изчисли оставащата сума за плащане
- натиснете "Създай фактурата"

© inv.bg 2009 - 2021