Импорт на данни

В inv.bg можете да импортирате:

- Артикули
повече информация

- Клиенти
повече информация

- Фактури
повече информация

Поддържаме импорт на фактури от следните програми:
Ажур
Сонита
Микроинвест
Риласофт Фактуриране
еФактура
Счетоводство на Вато Софт ООД
Universal XML на inv.bg

Можете да направите допълнителни настройки за импорта на фактури
от Настройки->По импорт->Настройки:
- за начина на плащане в документите
- за забележката в документите
- за клиентските имейли
- за автоматично изпращане след импорт

© inv.bg 2009 - 2021