Как да изпратя известия за неплатени фактури?

Можете да задавате изпращането на известия за неплатени фактури според тяхната дата на издаване или дата на падеж.

За да направите необходимите настройки:
- влезте в Настройки->По фактурите->Автоматични известия
- поставете отметката пред “Изпращай известия за закъснели плащания”
- въведете брой дни за закъсняло плащане (не може да е по-малко от 7)
- изберете дали закъснението да се смята от датата на издаване или датата на падеж
- въведете текст за първото напомняне
- въведете текст за второто напомняне
- въведете текст за следващи напомняния
- натиснете “запиши промените”
- отдолу ще ви се появи таблица с всички неплатени документи (проформи или фактури)
- за да изпратите напомняния, натиснете бутона “Изпрати напомнящите мейли” (намира се под таблицата)

Ако няма изпращано първо напомняне, се изпраща текстът, въведен за първо напомняне.
Ако има вече изпратено напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за повторно напомняне.
Ако има изпратено второ напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за следващи напомняния.

Описание на колоните в таблицата:
- колона “Клиент” - името на клиента, а в скобите се вижда имейл адресът, до който е изпратена първоначално фактурата и до който ще се изпрати напомнянето.
Ако за някои документи в скобите няма имейл, фактурата не е била изпращана и съответно известието също няма да бъде изпратено.
- колона “Фактура №” - показва номера на документа.
- колона “Сума” - сумата по фактурата.
- колона “Последно известие” - датата на последното изпратено напомняне за неплатени документи. Ако е празна, все още не са били изпратени напомняния.

© inv.bg 2009 - 2021