Как да използвам друг email сървър?

За да получават клиентите ви фактурите си от ваш имейл адрес, а не от такъв на inv.bg (invoices@client.inv.bg):
- влезте в Настройки->Мейли->Настройки
- изберете „Друг email сървър″
- въведете необходимата информация
- натиснете "Запиши промените"

Най-често срещани грешки при свързване с email сървъра могат да бъдат:
SMTP провален connect(): Не можем да се свържем с вашия мейл сървър. Проверете дали адресът на сървъра е въведен коректно.
SMTP грешка: Не може да се удостовери пред сървъра. Грешен потребител или парола. Моля, проверете дали въведените потребител и парола са верни и акаунтът е активен.

© inv.bg 2009 - 2021