Гаранционни карти

Ако не виждате раздел "Гаранционни карти" в лентата с основните менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно на лентата.

За да направите основните настройки за издаването на гаранционни карти, е необходимо да отидете в "Настройки" -> "По гаранциите" -> "Общи условия".
Въведете текста, който желаете да се вижда в гаранционните карти и натиснете бутона "Запиши промените".

В "Настройки" -> "По гаранциите" -> "Събития" се намират събитията, които са свързани с гаранционното обслужване.
По подразбиране са въведени "Ремонт" и "Подмяна", като можете да въведете и допълнителни.

За да издадете гаранционна карта към дадена фактура, следвайте тези стъпки:
- отворете "Списък фактури" във Вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира дясно на всеки ред (трите черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай гаранционна карта"
- ще се отвори шаблона за създаване на гаранционна карта, в който ще са попълнени данните от избраната фактура
- въведете гаранционния срок
- натиснете бутона "Създай гаранционната карта"
- ще се генерира PDF файл с готовата гаранционна карта, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

Номерата на гаранционните карти са последователни и при създаването на нова автоматично се предлага поредния номер, който при желание може да редактиратe.

Всички създадени гаранционни карти се запазват в раздел "Гаранционни карти".
Там може да зададете търсене по номер на гаранционната карта или по клиент.

За да въведете събитие по дадена гаранционна карта:
- кликнете върху "ново" на реда на съответната карта
- изберете от падащото меню вида на събитието
- добавете описание
Всички въведени събития по гаранционната карта може да проследите, като изберете "събития" за съответната гаранционна карта.

Имате възможност за експорт на списъка гаранционните карти в екселски файл, като поставите отметката вляво на номера им и натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с гаранционни карти.

© inv.bg 2009 - 2020