Гаранционни карти

Издадените през inv.bg гаранционни карти се съхраняват в раздел "Гаранционни карти".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Номерата на гаранционните карти са последователни и при създаването на нова автоматично се предлага поредният номер, който при желание може да редактиратe.

За да добавите общи условия за издаваните гаранционни карти:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Общи условия"
- въведете текста, който желаете да се вижда в гаранционните карти
- натиснете бутона "Запиши промените"

За да добавите събития по гаранциите:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Събития"
- по подразбиране са въведени "Ремонт" и "Подмяна", като можете да въведете и допълнителни
След като се добавят, новите събития ще се появят като възможност за избор при добавяне на действие по гаранция.

За да издадете гаранционна карта към фактура от списъка:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира най-вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай гаранционна карта"
- ще се отвори шаблона за създаване на гаранционна карта, в който ще са попълнени данните от избраната фактура
- въведете гаранционния срок
- натиснете бутона "Създай гаранционната карта"
- ще се генерира PDF файл с готовата гаранционна карта, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете гаранционна карта, която не е свързана с фактура:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички гаранции, които имате
- натиснете "Добави гаранция"
- попълнете необходимите данни
- при избора на брой месеци за гаранционния срок автоматично ще се попълни крайната дата
- можете да добавите сериен номер на артикула
- натиснете бутона "Създай гаранционна карта"
- ще се генерира PDF файл с готовия документ, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с гаранционни карти може да зададете търсене по номер на гаранционната карта, клиент, артикул или сериен номер.

За да добавите събитие по дадена гаранционна карта:
- кликнете върху "ново" на реда на съответната карта
- изберете от падащото меню вида на събитието
- добавете описание
Всички въведени събития по гаранционната карта може да проследите, като изберете "събития" за съответната гаранционна карта.

За да изтриете гаранционна карта:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответната гаранция
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на гаранционните карта:
- поставете отметката вляво на номерата на гаранциите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка

© inv.bg 2009 - 2021