Приемо-предавателни протоколи

Чрез inv.bg можете да създавате приемо-предавателни протколи към фактурите си, като не е необходимо отново да попълвате данните в проткола:
- отворете "Списък фактури" във Вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти).
- от допълнителните действия изберете "Създай протокол"
- ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от фактурата.
- редактирайте данните в протокола, ако е необходимо
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

Номерата на протоколите са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредния номер, който при желание може да редактиратe.

Всички създадени протоколи се запазват в раздел "Протоколи".
Ако не виждате раздел "Протоколи" в лентата с основните менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно на лентата и го изберете.
В списъка с протоколи може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

Имате възможност за експорт на данните от протоколите в екселски файл:
- поставете отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите

© inv.bg 2009 - 2020