Приемо-предавателни протоколи

Чрез inv.bg можете да създавате приемо-предавателни протколи към фактурите си, като не е необходимо отново да попълвате данните в проткола:
- Отворете "Списък фактури" във Вашия акаунт.
- Изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти).
- От допълнителните действия изберете "Създай протокол".
- Ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от съответната фактура.
- Редактирайте данните в протокола, ако е необходимо.
- Имате възможност да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола".
- Натиснете бутона "Създай протокола".
- Ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър.

Номерата на протоколите са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредния номер, който при желание може да редактиратe.

Всички създадени протоколи се запазват в меню "Протоколи".
Там може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

Имате възможност за експорт на данните от протоколите в екселски файл, като поставите отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате и натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите.

© inv.bg 2009 - 2019