Приемо-предавателни протоколи

Издадените през inv.bg приемо-предавателни протоколи се съхраняват в раздел "Протоколи".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.

Номерацията на протоколите е различна от тази на фактурите.
Номерата отново са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредният най-голям номер, който при желание може да редактиратe.

За да издадете протокол към фактура, без да попълвате отново данните:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай протокол"
- ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от фактурата.
- редактирайте данните в протокола, ако е необходимо
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете протокол, който не е свързан с фактура:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички протоколи, които имате
- натиснете "Добави протокол"
- изберете типа на протокола - приемателен или предавателен (тази опция променя дали вие приемате или предавате стоката)
- попълнете необходимите данни
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с протоколи може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

За да изтриете протокол:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответния протокол
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на протоколи:
- поставете отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите

© inv.bg 2009 - 2021