Склад

Модулът "Склад" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате модул "Склад" в лентата с основните менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно на лентата.

Може да направите настройките по склада от меню "Настройки" -> "По склада".

В склада се създават различен тип движения - вкарване, изкарване, преместване и бракуване.

За да създадете движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете типа движение - вкарване, изкарване, преместване, бракуване
- попълнете полетата
- натиснете зеления бутон за завършване на движението

След създаването на движението ще видите два бутона - за създаване на фактура или стокова разписка към съответното движение.

Можете да създадете движение от тип изкарване към всяка издадена фактура по следния начин:
- отидете в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия с фактурата, който се намира най-вдясно на всяка фактура (трите черти)
- изберете "Създай движение в склада"
- изберете от кой склад да бъде изкарана стоката
- натиснете бутона "Изкарай стоката" и движението ще бъде създадено

Движенията в склада не могат да бъдат изтрити, а само анулирани.

При добавяне на движение от тип бракуване, можете да създадете протокол за брак.

За всеки от въведените складове може да правите ревизия.

От "Склад" -> "Наличности" може да проверявате наличностите по различните складове, както и да правите експорт в ексел.

© inv.bg 2009 - 2020