Как да попълня автоматично данните на клиента?

При създаването на нова фактура имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.06.2018 г.
- Натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент.
- Напишете част от името на фирмата / булстата
- Натиснете бутона за търсене в Търговския регистър
- Изберете фирмата на клиента ви от резултатите.
Данните ще бъдат автоматично попълнени с публикуваните в Търговския регистър.
Ако е намерен само един резултат, информацията ще бъде директно попълнена в съответните полета, като ще имате възможност да я редактирате при необходимост.

Забележка: Автоматичното попълване е възможно за ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СД.

© inv.bg 2009 - 2019