Как да попълня автоматично данните на клиента?

При създаването на нова фактура имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.06.2018 г.:

- натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент
- напишете част от името на фирмата / булстата
- натиснете бутона за търсене в Търговския регистър
- изберете фирмата на клиента ви от резултатите
- данните ще бъдат автоматично попълнени с публикуваните в Търговския регистър

Ако е намерен само един резултат, информацията ще бъде директно попълнена в съответните полета, като ще имате възможност да я редактирате при необходимост.

Забележка: Автоматичното попълване е възможно за ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СД.

© inv.bg 2009 - 2020