Как да добавя нова номерация/кочан?

Фактурите трябва да бъдат с поредни номера, които не се дублират и не бива да се пропускат номера при издаването им.

Не може да издадете фактура с по-голям номер, която да бъде с по-ранна дата от фактура с по-малък номер.
Това е възможно, само ако има разделно издаване на фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на фактури, като е необходимо да се консултирате със счетоводителя на фирмата.

За да издавате фактури с различна номерация (от различни кочани) през inv.bg, е необходимо да поставите отметка на "Използвай кочани за генериране на номера на фактури" в меню "Настройки" -> "По фактури" -> "Номериране", да въведете съответните интервали от номера (кочани) и да запишете промените.

При издаването на нова фактура, вече ще имате възможност да избирате от кой кочан да бъде издадена тя, като системата автоматично ще Ви предложи поредния най-голям номер от последно използвания кочан.

© inv.bg 2009 - 2020