Как да подпиша електронната фактура?

Съгласно чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Можете да подпишете фактурите си с електронен подпис или да добавите идентификационен шифър вместо подпис.

За да подпишете фактура с електронен подпис, трябва да имате валиден универсален електронен подпис (УЕП).
Можете да подпишете фактурата веднага след като сте я създали, като кликнете върху бутона "Подпиши".
Тъй като версията на някои браузери не поддържат използването на java (NPAPI) аплети в браузера, се налага свалянето и изпълнението на аплета като отделен файл:
- сложете подписа
- натиснете "Подпиши"
- свалете файла "inv.bg.signer.jnlp"
- въведете паролата си
- подпишете документа
След подписването можете да затворите и изтриете сваления файл.
При всяко подписване трябва да свалите файла.

За да не сваляте "jnlp" файла при всяко подписване, можете да изтеглите нашето десктоп приложение, като кликнете върху този текст:
- сваляте го еднократно
- инсталирате го
- стартирате го и подписвате
При всяко стартиране на приложението ще виждате списък с неподписаните до момента фактури.
По този начин може да подписвате до 50 документа наведнъж и не е необходимо да изтегляте jnlp файла при всяко подписване.

Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, които издавате.

За да добавите своя идентификационен шифър, е необходимо първо да активирате настройката, като отидете в меню "Настройки"->"По фактурите"->"Доп. полета", там трябва да поставите отметките на "Показвай полетата за подпис във фактурите" и "Замени полето за подпис с шифър" и да запишете промените.

След като настройката е активирана, може да отидете в меню "Настройки" -> "За фирмата" -> "Служители", да кликнете върху името на конкретния служител и да въведете идентификационния шифър.

Шифърът може да е съставен от произволни букви и цифри и е уникален за всеки служител в рамките на фирмата, като е добре да се консултирате с Вашия счетоводител какъв точно да бъде той.

© inv.bg 2009 - 2021