Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg представлява автоматизирана web-базирана система за онлайн създаване, менажиране и изпращане на електронни счетоводни документи.

По-точно чрез INV.bg могат да бъдат създавани следните видове електронни документи:

- електронни данъчни фактури
- електронни проформа фактури
- електронни кредитни известия
- електронни дебитни известия

В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез INV.bg?

Електронните фактури, създавани чрез системата за електронно фактуриране INV.bg, представляват електронни файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf).

Форматът PDF (Portable Document Format) е специален файлов формат за преносими документи. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графичното съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно или копирано. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същия начин, както изглежда и в електронния си формат.

Необходимо ли е да изтеглям и да инсталирам някакъв софтуер, за да работя с INV.bg?

INV.bg е 100% web базирана система за електронно фактуриране. За да създавате, менажирате и изпращате електронни фактури чрез INV.bg, не е необходимо да сваляте и инсталирате на компютъра си какъвто и да е софтуер. По този начин можете да влизате в акаунта си в INV.bg и да създавате електронни документи от всеки един компютър, който е свързан с интернет.

Как са защитени моите данни в системата за онлайн фактуриране INV.bg?

Системата за онлайн фактуриране INV.bg осигурява безопасността при преноса на информация чрез 256-битово SSL-криптиране.

SSL (Secure Socket Layer) представлява протокол за криптиране на данни и се използва в случаите, когато е необходимо да се осигури високо ниво на информационна безопасност в интернет - за защита на данните в правителствени сайтове с класифицирана информация, при извършване на финансови транзакции през сайтовете на банки и електронни магазини и изобщо за осигуряване информационната защита на всякакви сайтове, които съдържат конфиденциална информация от типа на номера на кредитни карти, данни на юридически и физически лица и др.

Можете лесно да разберете дали се намирате на страница, защитена чрез SSL-криптиране, като погледнете web-адреса на страницата в командния ред на браузера - обикновените адреси започват с http://, докато адресите на SSL-защитените страници започват с https://

Как се съхраняват издадените фактури?

Всички издадени чрез системата INV.bg документи – фактури, проформа-фактури, кредитни и дебитни известия, се съхраняват съобразно законоустановените срокове и процедури.

В отделна база данни, специално създадена за всеки индивидуален потребител, се съхранява цялата въведена от Вас информация - фирмени данни, фактури, контрагенти, артикули. Ежедневни и пълни бекъпи се правят всеки ден.

Как моите клиенти ще получават фактурите си?

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

След като създадете и съхраните електронната фактура, можете веднага, директно от Вашия акаунт в INV.bg, да я изпратите на e-mail на фирмата-клиент във вид на PDF-файл. Подробна информация относно създаването и изпращането на електронните документи ще намерите в категориите "Създаване на електронен документ" и "Принтиране и изпращане на създадените фактури на email ".

Необходимо ли е специално обучение за работа с онлайн системата за издаване на електронни фактури INV.bg?

INV.bg е изключително опростен и лесен за ползване инструмент за създаване, менажиране и изпращане на електронни фактури.

Интерфейсът на системата е изчистен, с проста и ясна навигация до отделните секции. Информацията в акаунтите е прегледно подредена. С INV.bg се работи леко и интуитивно без да е необходимо някакво специално обучение. Регистрирайте се в INV.bg и разгледайте секциите в акаунта си, след което можете да пристъпите към създаването на Вашите електронни фактури.

Ако Ви е необходима повече информация, прочетете обясненията в темите, които дават указания за работа с INV.bg. Можете да използвате и някой от вариантите за връзка с поддръжката на системата, които Ви предлагаме - телефонно обаждане, e-mail контанкт, чат-връзка с оператор.

© inv.bg 2009 - 2017