Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg е 100% уеб-базирана система за създаване и изпращане на електронни документи.

Можете да влизате в акаунта си в INV.bg и да създавате електронни документи от всеки един компютър, който е свързан с интернет, без да е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер.

Чрез inv.bg можете да издавате следните документи:
- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- фактури, известия и протоколи по режима Касова отчетност
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер
- оферта (при корпоративните планове)
- пакетажен лист (при корпоративните планове)
- поръчка (при корпоративните планове)
- потвърждение на поръчка (при корпоративните планове)

Фактурите, създавани чрез INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно
чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност
и чл.7 от Закона за счетоводството.


За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

Електронната фактура е напълно равностойна на фактурата, издадена върху хартиен носител и е признат счетоводен документ според българското и европейското законодателство. Тя представлява електронен файл, който по външен вид, реквизити, съдържание и валидност не се отличава от хартиената фактура.

Съгласно чл.7, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Съгласно чл. 4, ал. 1 на Закона за счетоводството счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или на технически носител.

Съгласно чл.4, ал.5 на Закона за счетоводството, дори ако счетоводни документи са били първоначално издадени и съхранявани върху хартиен носител, но след това са прехвърлени върху технически носител, който осигурява тяхното точно възпроизвеждане и надеждно съхранение, в такъв случай хартиеният носител може да бъде унищожен.

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

Съгласно чл. 3. ал. 2 на Закона за електронния документ и електронния подпис писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление.

В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез INV.bg?

Фактури, създавани чрез INV.bg, представляват електронни файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf).

Форматът PDF (Portable Document Format) е специален файлов формат за преносими документи.
Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графичното съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно или копирано.

Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същия начин, както изглежда и в електронния си формат.

Как са защитени моите данни в INV.bg?

INV.bg осигурява безопасността при преноса на информация чрез 256-битово SSL-криптиране.

SSL (Secure Socket Layer) представлява протокол за криптиране на данни и се използва в случаите, когато е необходимо да се осигури високо ниво на информационна безопасност в интернет - за защита на данните в правителствени сайтове с класифицирана информация, при извършване на финансови транзакции през сайтовете на банки и електронни магазини и изобщо за осигуряване информационната защита на всякакви сайтове, които съдържат конфиденциална информация от типа на номера на кредитни карти, данни на юридически и физически лица и др.

Адресите на SSL-защитените страници започват с https://.
Можете лесно да разберете дали се намирате на страница, защитена чрез SSL-криптиране, като погледнете уеб адреса на страницата в командния ред на браузъра - обикновените адреси започват с http://, а адресите на SSL-защитените страници започват с https://.

Правят се ежедневни и пълни бекъпи.
Всички, издадени чрез INV.bg документи, се съхраняват съобразно законоустановените срокове и процедури.
В отделна база данни, специално създадена за всеки индивидуален потребител, се съхранява цялата въведена от вас информация - фирмени данни, фактури, контрагенти, артикули.

За защитата на лични данни можете да прочетете по-подробно в Общи условия.

Как моите клиенти ще получават фактурите си?

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

За да дадете фактура на клиент в хартиен вариант:
- влезте в "Списък фактури"
- отворете фактурата, като кликнете на нейния номер
- принтирайте я
- дайте или изпратете фактурата на клиента си
Повече информация за принтирането на документи.

За да изпратите фактура на клиент по имейл:
- влезте в "Списък фактури"
- отворете фактурата, като кликнете на нейния номер
- натиснете "Изпрати"
Повече информация за изпращането на документи.

При изпращането на фактура като линк клиентите ви:
- получават имейл с линк
- отварят линка
- преглеждат фактурата
- натискат "Приеми" или "Върни"
Ако натиснат "Приеми" им се появява бутон за сваляне на фактурата в PDF формат.
Ако натиснат "Върни" попълват причина за връщането и ви я изпращат.

Когато клиентът за пръв път получава линк с документ, изпратен чрез inv.bg, е необходимо да даде или да не даде своето съгласие за събирането на лични данни.
Това по никакъв начин не пречи на изтеглянето на фактурата.
Ако клиентът даде съгласие, вие ще виждате от кого и кога е била приета фактурата.
Ако клиентът не даде съгласие, вие виждате само статуса, но без информацията точно от кого и кога е приета фактурата. На нейно място ще виждате *********.
Данните, които се събират от клиента, който е дал съгласиято си, са:
- email адрес
- IP адрес
- User-agent стринга от браузера

При изпращането на фактура като прикачен файл клиентите ви:
- получават имейл
- изтеглят фактурата в PDF формат от прикачения файл

Клиентите ви получават имейлите си от invoices@vashatafirma.inv.bg
или можете да зададете настройки за използването на друг имейл сървър, както е описано ТУК.

Необходимо ли е специално обучение за работа с INV.bg?

INV.bg е изключително опростен и лесен за ползване инструмент за създаване и изпращане на електронни фактури.

Интерфейсът на системата е изчистен, с проста и ясна навигация до отделните секции. Информацията в акаунтите е прегледно подредена. С INV.bg се работи леко и интуитивно без да е необходимо някакво специално обучение.

Регистрирайте се в INV.bg и разгледайте секциите в акаунта си, след което можете да пристъпите към създаването на вашите електронни фактури.

Ако ви е необходима допълнителна информация, прочетете обясненията в секцията "Помощ" или се свържете с нас.

Какви са предимствата на електронната фактура пред хартиената?

Издаването, съхраняването и изпращането на електронни фактури вместо хартиени има множество големи предимства:

1. Вие и оторизираните от вас служители имате достъп до акаунта си в INV.bg по всяко време на денонощието и от всяка точка на света, което означава, че по всяко време, независимо къде се намирате, можете да издадете фактура и веднага да я изпратите на клиента си.

2. Клиентите ви, дори когато са на огромно разстояние от вас, моментално получават фактурите си в електронните си пощи.

3. Отпадат разходите за изпращане на фактурите по пощенски път с обикновената поща.

4. Отпада необходимостта от поддържане на наличности от кочани с фактури.

5. Отпада необходимостта от подреждане и съхраняване в папки, шкафове и складове с купища хартиени фактури.

6. Отпада опасността от изгубване или повреждане на фактури.

7. Пестите средства от хартия и мастило за принтиране на фактури.

8. Пестите време от преравяне на купчини хартия, за да намерите дадена фактура, тъй като чрез филтрите и търсачката на системата за електронно фактуриране INV.bg можете моментално да откриете нужния Ви документ.

9. И не на последно място - чрез ползването на системата за издаване на електронни фактури INV.bg спомагате за опазването на чиста околна среда и съхраняването на белите дробове на планетата - горите. Ако само в Европа използването на електронни фактури вместо хартиените се увеличи дори само с 1%, това ще спасява по 800 000 дървета годишно.

© inv.bg 2009 - 2022