Как да проверя оборота за определен период?

За да видите оборота си за определен период:
- влезте в раздел "Справки"
- изберете "Справка по обороти"
- задайте период, като го изберете от календара
- изберете по какъв начин искате да бъде разбира сумата - по ден, седмица, месец, година
- натиснете синия бутон "Покажи"
- ще видите графика със сумите, разбити по избрания начин
- под графиката ще видите таблица със сумите, разпределени в колони - без ДДС, ДДС, обща сума

- кликнете на бутона под таблицата "Експортирай данните в XLS", за да изтеглите информацията в ексел за по-нататъшна обработка

Как да видя оборота на конкретен клиент?

За да видите оборота на конкретен клиент:
- отворете раздел “Справки”

- изберете период от календара

- посочете дали сумата да бъде по ден, седмица, месец или година

- изберете справката да е "за клиент"
- изберете клиента от списъка си
- ще видите графика със сумите, разделени по избрания от вас начин

- под графиката ще видите таблица с оборота за избрания период - сума без ДДС, ДДС и обща сума

- натиснете бутона “Експортирай в XLS”, за да експортирате данните за по-нататъшна обработка

Как да разбера кои са най-продаваните артикули за даден период?

За справка за най-продаваните артикули:
- отворете раздел “Справки”

- отвъзможните подменюта изберете "Справка по артикули"
- задайте период на справката
- посочете брой артикули, които искате да видите

- натиснете “Покажи”
- ще видите списък с продадените артикули, техният брой и общата сума без ДДС
- вдясно на списъка ще видите и графика в проценти

- натиснете бутона “Експортирай в XLS”, за да експортирате данните за по-нататъшна обработка

© inv.bg 2009 - 2021