Какво представлява режимът за касова отчетност на ДДС?

Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в ЗДДС.

За прилагането на специалния режим се издава разрешение от органите на НАП.

Отчитането на ДДС по режима за касова отчетност позволява на тези, които го прилагат, да отчитат ДДС към бюджета, когато получат плащане по доставката от техните клиенти.

Как да направя настройките за касова отчетност?

За да направите настройките за издаване на документи по касова отчетност:
- влезте в “Настройки”
- от секцията “По фактурите” изберете “Допълнителни полета”
- поставете отметка на “Позволи използването на режим на касова отчетност”
- натиснете “Запиши промените”

Как да създам документ по касова отчетност?

За да издадете фактура по касова отчетност:
- кликнете на “Нова фактура” от лентата с основни менюта
- поставете отметката пред “Касова отчетност” (намира се под номера и датата на документа)
- попълнете останалите данни
- натиснете “Създай фактурата”
- в готовата фактура ще виждате надпис “касова отчетност”
- в “Списък фактури” тези документи излизат с “КО” след типа документ (пример: фактура КО)

За да издадете протокол по касова отчетност:
- кликнете на “Списък фактури” от лентата с основните менюта
- нависнете бутона за допълнителни действия за съответната фактура (три черти)
- изберете “Създай протокол по касова отчетност”
- ще се отвори шаблон за протокол с попълнени всички данни от фактурата
- номерът на протокола е същият като този на фактурата, към която се издава
- автоматично излиза днешна дата, но може да се редактира с датата на полученото плащане
- автоматично излизат сумите от фактурата, но може да се редактират
- кликнете на “Създай протокол по КО”

За да автоматизирате създаването на протоколи:
- изберете настройката за “Следене на плащанията”
- импортирайте банковите извлечения в раздел “Банка”
- натиснете “Свържи” за избрано плащане
- поставете отметка вляво на документа, с който искате да свържете плащането
- отдолу ще се появи ред с данните за протокол по КО
- натиснете “Свържи”
- вече имате създаден протокол по КО в “Списък фактури”

© inv.bg 2009 - 2021