Как да проследявам плащанията по документите?

Можете да следите точните платени суми и остатъците за плащане по документите си с настройката за следене на плащанията.

За да активирате следенето на плащанията:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Следене на плащания"
- поставете отметката на “Използвай задължително следене на платените суми по документи”
- натиснете “Запиши промените”

При включена настройка въвеждането на сумата е задължително при смяната на статуса на плащане на фактура.

При изключена настройка статусът на документа може да се смени (от неплатена в платена), без да е необходимо да се въвежда плащане. По желание може да се добави плащане към документ в списък фактури чрез бутона $.

В Списък фактури ще виждате вдясно срещу всяка фактура знака $.

За добавите плащане по документ:
- кликнете върху $
- добавете точната платена сума по документа
- посочете начин на плащане (плащанията по банка се записват в таб Банка, а тези в брой - в Каса)
- може да добавите и забележка, ако е необходимо
- натиснете “Запиши”

Автоматично ще се изчисли остатъкът за плащане по документа и ще го виждате в списъка с фактури, като кликнете на стрелкичката вдясно на сумата по фактурата (колона “Стойност”).

© inv.bg 2009 - 2021