Как да напиша фактура на английски език?

Системата INV.bg ви предоставя много бърз и лесен начин за издаване на Invoice. Необходимо е да отиде в раздел "Настройки" -> "Име и адрес" и след това активирайте отметката “ще издавам фактури на английски език”. Отваря се форма, в която можете да въведете данните си на английски език.

В секциите “Клиенти” и “Артикули” въведете съответните данни на английски език. Това можете да направите и директно във формата за създаване на “Нова фактура”. Не пропускайте да промените цените в желаната от Вас валута. При създаването на документа, системата автоматично ще изчисли левовата равностойност и тя ще бъде отразена във фактурата.

След като сте създали фактурата на български език, при прегледа изберете отметката "Английски език" и фактурата Ви автоматично ще се преведе.

© inv.bg 2009 - 2017