Как да създам списък с моите клиенти?

Когато създавате нова електронна фактура, данните на клиента от фактурата автоматично влизат в списъка с Ваши клиенти. Списъкът е достъпен, като изберете "Клиенти" от лентата с основните менюта.

За да добавите нов клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Нов клиент"
- попълнете задължителните полета или използвайте извличането на данни от Търговския регистър, като натиснете бутона във формата на облак (вдясно на полетата за име и ЕИК). Данните са актуални към дата 01.04.2021 г.
повече информация
- кликнете на "Добави клиента"

Можете да добавите нов клиент и от началната страница на вашия акаунт, като изберете "Добавяне на нов клиент".

Имате възможност да импортирате списък с клиенти от екселски файл.

За да изтриете клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- поставете отметката вляво на името на клиента
- кликнете върху бутона "Изтрий", който се намира над самия списък

За да възстановите изтрит клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Изтрити" от подменютата
- поставете "отметката вляво на името" на клиента
- кликнете върху бутон "Възстанови", който се намира над самия списък

След като имате готов списък с вашите клиенти, при създаване на нова електронна фактура можете автоматично да въведете всички данни на фирмата-клиент, като кликнете върху иконата, стояща непосредствено след полето "Клиент" във формата за създаване на документа.

За да експортирате списъка си с клиенти:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- поставете отметката вляво на всички клиенти, които искате да експортирате
- натиснете "Експорт" (намира се точно над списъка)

За да проследите изпратените имейли към клиент:
- кликнете върху "Клиенти" от лентата с основните менюта
- ще се появи ленка с подмунюта на раздел "Клиенти"
- изберете "Мейли"
- ще видите всички изпратени имейли
- можете да търсите по клиент, като натиснете бутона "Търсене", вдясно над самия списък

В Клиенти->Задължения може да се видят неплатените фактури, които са изпратени през системата и са приети или отказани от клиента. Т.е. това е списък с доказано получените от клиента фактури, които са със статус "неплатена".

За да проследявате точно колко пари ви дължат клиентите,
използвайте Следене на плащанията.

Как да създам списък с артикули?

Имате възможност предварително да създадете списък със стоки или услуги, които след това директно да включвате във фактурите си. Списъкът е достъпен, като кликнете върху бутон "Артикули" от менюто в горната част на Вашия акаунт.

За да добавите нов артикул:
- изберете "Артикули" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Нов артикул"
- попълнете необходимите полета
Полето за наименование е с дължина до 300 символа.
- кликнете на "Добави артикула"

Към всеки артикул може да добавите гаранционен срок, каталожен номер и тагове, като изберете предварително настройките от Настройки -> По фактурите -> Артикули.

Можете да добавите нов артикул и от началната страница на вашия акаунт, като изберете "Добавяне на нов артикул".

Можете да импортирате списък с артикули от екселски файл.

След като имате готов списък, при създаване на нова фактура можете автоматично да добавите артикул, като кликнете върху иконата, стояща непосредствено след полето "Артикул" във формата за създаване на документа.

За да изтриете артикул:
- изберете "Артикули" от лентата с основни менюта
- поставете "отметката вляво на името" на артикула
- кликнете върху бутона "Изтрий", който се намира над самия списък

За да възстановите изтрит артикул:
- изберете "Артикули" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Изтрити" от подменютата
- поставете "отметката вляво" на името на артикула
- кликнете върху бутон "Възстанови", който се намира над самия списък

Можете да изберете какво да се случва, когато въвеждате нов артикул или редактирате избран от списъка си при създаването на фактура :
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Артикули"
- изберете какво да се случва, когато създавате или редактирате артикул - да се създава нов артикул, да се радактира стария или промените да се запазят само в съответната фактура
- натиснете "Запиши промените"

Използвайте тагове, за да групирате артикулите си.
Таговете са маркери към артикулите. Помагат Ви да намирате по-лесно артикулите при създаването на фактура.
Може да търсите артикулите по име или по тагове. Когато търсите тагове, добавете "#" отпред.
Например: "орехи #ядки", ще намери артикули с име "орехи" и тагове "ядки".
Името на тага може да съдържа а-я, А-Я, a-z, A-Z, 0-9, „-″ и „_″, без интервали.
Примерни тагове: #промоция, #ново, #коледно_намаление, #дрехи-рокли, #чаши_кристални.

За да експортирате списъка си с артикули:
- изберете "Артикули" от лентата с основни менюта
- поставете отметката вляво на всички артикули, които искате да експортирате
- натиснете "Експорт" (намира се точно над списъка)

Как да създам профили на фирмени служители?

Администраторският профил има достъп до всички Настройки - имате пълен контрол върху служебните акаунти, като можете да ги изтривате, да ги редактирате и да сменяте паролите им.
Профилите на служителите могат да бъдат с ограничени права, които вие определяте.

Създайте профили на Вашите служители, които да оперират със системата и ще виждате кой документ от кого е издаден или редактиран.

Когато служител създава документ, името му излиза като име на съставител в съответния документ.

Добавете счетоводителя на фирмата, за да може да прави експорт на документите към счетоводната си програма и да следите кои документи са осчетоводени.

Служебните профили нямат достъп до страницата “Настройки”, а само тези с администраторски права.

За да добавите нов служител:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Служители"
- кликнете върху "Нов Служител"
- попълнете "име, имейл и телефон"
- кликнете върху "Запиши промените"

На посочения от вас имейл адрес ще бъде изпратено писмо с линк, чрез който служителят ще може сам да зададе своята парола.

Можете да зададете права на служител от меню "Настройки" -> "Служители".
Срещу името на всеки служител има бутон "Права". Възможните права са:

- Достъп до Фактури - можете да разрешите/забраните на служител да вижда само създадените от него документи или да зададете ограничение за различните типове документи и действия с тях, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Периодични - определяте дали служителят да има достъп до създадените шаблони за периодични фактури.

- Достъп до Импорт/експорт - имате възможност да ограничите служител да не вижда импортите от други служители.

- Достъп до Клиенти - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива клиенти, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Артикули - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива артикули, като поставите/махнете съответната отметка.
Ако е поставена отметката на "Достъп само до артикули налични в склада.", служителят ще може да избира само артикули, които са налични в раздел Склад.

- Достъп до Документи - можете да разрешите/забраните на служител да вижда раздел Документи или да изтрива качените там файлове, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Плащания - можете да разрешите/забраните на служител достъпа му до раздел Банка или до определени действия (добавяне на извлечения, свързване на плащания с документи), както и да определите до кои банкови сметки на фирмата ще има достъп.

Можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Каса или до определени действия (добавяне на запис, редакция, изтриване, дали да вижда изтрити записи), както и да определите до кои каси ще има достъп.

- Достъп до Гаранционни карти - можете да избирате дали даден служител да създава, редактира или изтрива гаранционни карти, както и дали да може да преглежда и добавя събития по тях.

- Достъп до Склад - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Склад и кои действия там да може/не може да извършва (създаване на движение, анулиране, преместване, бракуване, ревизия, справка, издаване на фактура от стокова разписка).

- Достъп до Протоколи - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Протоколи (да създава или изтрива протоколи), като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до действията в системата (log) - определяте дали даден служител да вижда последните действия, извършени в системата.

- Достъп през API и мобилното приложение за iOS и Android - можете да разрешите/забраните достъпа до inv.bg през API и мобилното приложение.

- Достъп до фактури с определена номерация - можете да зададете ограничение на номерата на фактурите, до които да има достъп определен служител. Това става от "Други", като добавите начален и краен номер (примерно от 1000000001 до 1999999999). Така служителят ще вижда само фактурите от този диапазон.
Същото ограничение може да се задава и за стокови разписки, и за протоколи.

- Права по клиент - тази опция ви дава възможност да ограничите достъпа на служител до документите на определен клиент, като махнете отметката пред името му. По този начин всичко, което е свързано с този клиент, няма да бъде видимо за съответния служител и няма да може да издаде нов документ към клиента. Това няма да влияе на работата му с останалите клиенти и добавянето на нови.

© inv.bg 2009 - 2021