Как да създам списък с моите клиенти?

Когато създавате нова електронна фактура, данните на клиента от фактурата автоматично влизат в списъка с Ваши клиенти. Списъкът е достъпен, като кликнете върху бутон "Клиенти" от менюто в горната част на Вашия акаунт.

Ако желаете, можете предварително да съставите списък на всички свои клиенти, като кликнете върху бутон "Добавяне на нов клиент" от началната страница на Вашия акаунт.

Във формата за добавяне на нови клиенти попълнете полетата с информация за името на фирмата-клиент, булстат, адрес и т.н. Допълнително в секцията "Адреси за кореспонденция" можете да запишете име на лице за контакт и имейл адрес. За да съхраните информацията, кликнете върху бутон "Добави клиента".

В случай че вече сте достигнали лимита за брой клиенти, достъпен за Вашия абонаментен план, винаги можете да изтриете стар запис на клиент, за да добавите нови данни. Това може да направите, като от списъка с клиенти изберете записа, който желаете да заличите, след което кликнете върху бутон “Изтрий”. По всяко време можете да възстановите изтрит запис, като изберете от списъка с изтрити клиента, когото желаете да възстановите и кликнете върху бутон “Възстанови”.

След като имате готов списък с Вашите клиенти, при създаване на нова електронна фактура можете автоматично да въведете всички данни на фирмата-клиент, като кликнете върху иконата, стояща непосредствено след полето "Клиент" във формата за създаване на документа.

Как да създам списък с артикули?

При генериране на нова фактура, всички артикули, които въвеждате, автоматично се запаметяват в системата. Лесно можете да видите за кои стоки/услуги имате въведени данни, като кликнете върху бутон "Артикули" от менюто в горната част на Вашия акаунт.
Имате възможност предварително да създадете списък със стоки или услуги, които след това директно да включвате в електронните фактури.

Кликнете върху бутон "Добавяне на нов артикул" от началната страница на Вашия акаунт. Ще се зареди форма с три полета за попълване на информация за стоката/услугата:
- поле за наименованието на стоката/услугата с дължина до 300 символа
- поле за единичната цена в избрана валута
- поле за количество в избрани мерни единици
За да съхраните информацията за стоката/услугата в списъка с артикули, кликнете върху бутон "Добави артикула".

Към всеки артикул може да добавите гаранционен срок, каталожен номер и тагове, като изберете предварително настройките от Настройки -> По фактурите -> Артикули.

Използвайте тагове, за да групирате артикулите си.
Таговете са маркери към артикулите. Помагат Ви да намирате по-лесно артикулите при създаването на фактура.
Може да търсите артикулите по име или по тагове. Когато търсите тагове, добавете "#" отпред.
Например: "орехи #ядки", ще намери артикули с име "орехи" и тагове "ядки".
Името на тага може да съдържа а-я, А-Я, a-z, A-Z, 0-9, „-″ и „_″, без интервали.
Примерни тагове: #промоция, #ново, #коледно_намаление, #дрехи-рокли, #чаши_кристални.

За да достъпвате страницата с информация за артикула, кликнете върху бутон "Артикули" от горното меню във Вашия акаунт и след това върху наименованието на артикула. Може да редактирате информацията с бутона вдясно "Редактирай".

За да включите автоматично във фактура даден артикул от списъка, кликнете върху иконата непосредствено след полетата "Артикул" във формата за създаване на документа.

Как да създам акаунти на фирмени служители?

Можете да създавате акаунти на Ваши служители, които да оперират със системата.

Вашият акаунт е администраторски и позволява достъп до всички опции на системата, докато акаунтите на служителите могат да бъдат с ограничени права, които Вие можете да зададете. Служебните акаунти нямат достъп до страницата “Настройки”.

За са създадете нов акаунт на Ваш служител, кликнете върху "Настройки" -> "Служители" -> "Нов Служител".

Във формата за създаване на нов акаунт попълнете полетата за име, имейл, телефон и парола, след което кликнете върху бутон "Запиши промените".
Можете да зададете права на служител от меню "Настройки" -> "Служители". Срещу името на всеки служител има бутон "Права". Натиснете го, отбележете желаните права и запишете промените.

Права, които може да зададете на всеки служител:
- достъп до Фактури
- достъп до Клиенти
- достъп до Артикули
- достъп до Каса
- достъп до Склад
- достъп до Гаранционни карти
- достъп до Протоколи
- достъп до Импорт/експорт
- достъп до Плащания

При създаване или редактиране на фактури от служителя, името, което сте въвели при създаването на неговия акаунт, се отбелязва като име на съставител в създадения документ.

Вие имате пълен контрол върху служебните акаунти, като можете да ги изтривате, да ги редактирате и да сменяте паролите им. Всички тези опции са достъпни от списъка със служебни акаунти (бутон "Настройки" от най-горното меню, след това "Служители" от блока "За фирмата").

© inv.bg 2009 - 2020