Мога ли да качвам и съхранявам файлове в моя акаунт?

Имате възможност да качвате (upload-вате) и да съхранявате файлове в своя акаунт - например текстови файлове в .doc формат, снимки и графики в .jpeg формат и др.

Големината на всеки един файл, който качвате, не трябва да надхвърля 2 MB.

За да качите файл в своя акаунт, кликнете върху бутон "Документи" от горното меню и след това върху зеления бутон "Качи документ". От панела, който се отваря, кликнете на бутон "Browse", за да прехвърлите файл от компютъра си във вашия акаунт.

Можете да групирате файловете си в различни папки. За да създадете нова папка, кликнете на бутон "Нова папка".

Ограничения на файловете, които НЕ може да качвате:
1. Изпълними файлове
2. Музика и видео файлове.

Лимит на пространството, което може да заемате:
- безплатен - 30 MB
- персонален - 300 MB
- малък бизнес - 3300 MB
- бизнес - 10 GB
- корпоративен по договаряне

Каса

Модулът Ви дава възможност да въвеждате ежедневните си приходи и разходи и да ги разделяте по категории за по-лесна проследяемост.

За да добавите нов приход или разход в системата, кликнете върху бутон "Каса" от горното меню и след това върху зеления бутон "Нов приход/разход”. В отворилата се работна страница е необходимо да изберете:
-Тип
- Дата
-Стойност
-Заглавие
на записа, който искате да въведете. След това от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен. Накрая кликнете върху бутона “Добави записа”.

Можете по всяко време да добавяте нови категории. За да направите това, отидете в менюто “Настройки” ->”По касата” и оттам изберете дали ще въвеждате Категории Приходи или Категории Разходи.

Всички записи по Касата се въвеждат във Вашия акаунт на он-лайн системата INV.bg, така че винаги, когато Ви потрябват, да имате достъп до тях.

© inv.bg 2009 - 2017