Качване, съхраняване и изпращане на файлове

Имате възможност да качвате (upload-вате), съхранявате и изпращате файлове от своя акаунт - например текстови файлове в .doc формат, снимки и графики в .jpeg формат и др.

Големината на файловете, които качвате, не трябва да надхвърля 5 MB.

За да качите файл в своя акаунт, кликнете върху бутон "Документи" от горното меню и след това върху зеления бутон "Качи документ".
От панела, който се отваря, кликнете на бутон "Browse", за да прехвърлите файл от компютъра си във Вашия акаунт.
Имате възможност да изпратите файл на свой клиент, като го маркирате и натиснете "Изпрати".
Клиентът Ви ще получи имейл с линк за изтегляне на файла и ще можете да проследите дали е приет.

Можете да групирате файловете си в различни папки. За да създадете нова папка, кликнете на бутон "Нова папка".

Ограничения на файловете, които НЕ може да качвате:
1. Изпълними файлове
2. Музика и видео файлове.

Лимит на пространството, което може да заемате, според абонаментния Ви план:
- Пробен - 30 MB
- Персонален - 300 MB
- Малък бизнес - 3300 MB
- Бизнес - 10 GB
- Корпоративен - по договаряне

Каса

Модулът Ви дава възможност да въвеждате ежедневните си приходи и разходи и да ги разделяте по категории за по-лесна проследяемост. Този модул не е свързан с останалите и не се влияе от тях.

Предварително може да добавите различни каси и категории приходи/разходи от "Настройки" -> "По касата".
При избор на съответната каса от падащото меню, ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите нов приход или разход в системата, кликнете върху бутон "Каса" от горното меню и след това върху зеления бутон "Нов приход/разход”. В отворилата се работна страница е необходимо да изберете:
- Тип
- Дата
- Стойност
- Основание
на записа, който искате да въведете. След това от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен.
Накрая кликнете върху бутона “Добави записа”.

За всеки запис в касата може да разпечатате касов ордер.

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата и след това да ги експортирате в ексел.
Това става, като поставите отметка вляво на записа и натиснете бутона над списъка "Експорт".
Ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата.

Всички записи по Касата се въвеждат във Вашия акаунт в системата, така че винаги, когато Ви потрябват, да имате достъп до тях.

Склад

Модулът "Склад" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.

Може да направите настройките по склада от меню "Настройки" -> "По склада".

В склада се създават различен тип движения - вкарване, изкарване, преместване и бракуване.

За да създадете движение в склада, кликнете върху бутон "Склад" от основното меню и след това върху зеления бутон "Добави движение”.
Изберете типа движение и попълнете полетата.
След създаването на движението ще видите два бутона - за създаване на фактура или стокова разписка към съответното движение.

Можете да създадете движение от тип изкарване към всяка издадена фактура по следния начин:
- отидете в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия с фактурата, който се намира най-вдясно на всяка фактура (трите черти)
- изберете "Създай движение в склада"
- изберете от кой склад да бъде изкарана стоката
- натиснете бутона "Изкарай стоката" и движението ще бъде създадено

Движенията в склада не могат да бъдат изтрити, а само анулирани.

При добавяне на движение от тип бракуване, можете да създадете протокол за брак.

За всеки от въведените складове може да правите ревизия.

От "Склад" -> "Наличности" може да проверявате наличностите по различните складове, както и да правите експорт в ексел.

Приемо-предавателни протоколи

Чрез inv.bg можете да създавате приемо-предавателни протколи към фактурите си, като не е необходимо отново да попълвате данните в проткола:
- Отворете "Списък фактури" във Вашия акаунт.
- Изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти).
- От допълнителните действия изберете "Създай протокол".
- Ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от съответната фактура.
- Редактирайте данните в протокола, ако е необходимо.
- Имате възможност да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола".
- Натиснете бутона "Създай протокола".
- Ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър.

Номерата на протоколите са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредния номер, който при желание може да редактиратe.

Всички създадени протоколи се запазват в меню "Протоколи".
Там може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

Имате възможност за експорт на данните от протоколите в екселски файл, като поставите отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате и натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите.

Гаранционни карти

За да направите основните настройки за издаването на гаранционни карти, е необходимо да отидете в "Настройки" -> "По гаранциите" -> "Общи условия".
Въведете текста, който желаете да се вижда в гаранционните карти и натиснете бутона "Запиши промените".

В "Настройки" -> "По гаранциите" -> "Събития" се намират събитията, които са свързани с гаранционното обслужване.
По подразбиране са въведени "Ремонт" и "Подмяна", като можете да въведете и допълнителни.

За да издадете гаранционна карта към дадена фактура, следвайте тези стъпки:
- Отворете "Списък фактури" във Вашия акаунт.
- Изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира дясно на всеки ред (три черти).
- От допълнителните действия изберете "Създай гаранционна карта".
- Ще се отвори шаблона за създаване на гаранционна карта, в който ще са попълнени данните от избраната фактура.
- Въведете гаранционния срок.
- Натиснете бутона "Създай гаранционната карта".
- Ще се генерира PDF файл с готовата гаранционна карта, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър.

Номерата на гаранционните карти са последователни и при създаването на нова автоматично се предлага поредния номер, който при желание може да редактиратe.

Всички създадени гаранционни карти се запазват в меню "Гаранционни карти".
Там може да зададете търсене по номер на гаранционната карта или по клиент.

За да въведете събитие по дадена гаранционна карта, кликнете върху "ново" на реда на съответната карта. Изберете от падащото меню вида на събитието и добавете описание.
Всички въведени събития по гаранционната карта може да проследите, като изберете "събития" за съответната гаранционна карта.

Имате възможност за експорт на списъка гаранционните карти в екселски файл, като поставите отметката вляво на номера им и натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с гаранционни карти.

© inv.bg 2009 - 2019