Качване, съхраняване и изпращане на файлове

Можете да качвате, съхранявате и изпращате файлове от своя акаунт в раздел Документи.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.

За да качите файл в своя акаунт:
- влезте в раздел "Документи" от лентата с основните менюта
- кликнете върху зеления бутон "Качи документ"
- от панела, който се отваря, кликнете на бутон "Browse", за да прехвърлите файл от компютъра си
Можете да групирате файловете си в отделни папки. За да създадете нова папка, кликнете на бутон "Нова папка".

За да изпратите файл на свой клиент:
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете "Изпрати" (бутонът се намира точно над списъка с документи)
- ще се промени статусът на документа на "Изпратен"
- uлиентът ви ще получи имейл с линк за изтегляне на файла и ще можете да проследите дали е приет

Файловете могат да бъдат текстови файлове в .doc формат, снимки и графики в .jpeg и др.
Големината им не трябва да надхвърля 5 MB.


Не могат да бъдат качвани изпълними файлове, музика и видео файлове.

Лимит на пространството, което може да заемате, според абонаментния ви план:
- Пробен - 30 MB
- Персонален - 300 MB
- Малък бизнес - 3300 MB
- Бизнес - 10 GB
- Корпоративен - по договаряне

Приемо-предавателни протоколи

Издадените през inv.bg приемо-предавателни протоколи се съхраняват в раздел "Протоколи".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.

Номерацията на протоколите е различна от тази на фактурите.
Номерата отново са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредният най-голям номер, който при желание може да редактиратe.

За да издадете протокол към фактура, без да попълвате отново данните:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай протокол"
- ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от фактурата.
- редактирайте данните в протокола, ако е необходимо
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете протокол, който не е свързан с фактура:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички протоколи, които имате
- натиснете "Добави протокол"
- изберете типа на протокола - приемателен или предавателен (тази опция променя дали вие приемате или предавате стоката)
- попълнете необходимите данни
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с протоколи може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

За да изтриете протокол:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответния протокол
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на протоколи:
- поставете отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите

Гаранционни карти

Издадените през inv.bg гаранционни карти се съхраняват в раздел "Гаранционни карти".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Номерата на гаранционните карти са последователни и при създаването на нова автоматично се предлага поредният номер, който при желание може да редактиратe.

За да добавите общи условия за издаваните гаранционни карти:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Общи условия"
- въведете текста, който желаете да се вижда в гаранционните карти
- натиснете бутона "Запиши промените"

За да добавите събития по гаранциите:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Събития"
- по подразбиране са въведени "Ремонт" и "Подмяна", като можете да въведете и допълнителни
След като се добавят, новите събития ще се появят като възможност за избор при добавяне на действие по гаранция.

За да издадете гаранционна карта към фактура от списъка:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира най-вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай гаранционна карта"
- ще се отвори шаблона за създаване на гаранционна карта, в който ще са попълнени данните от избраната фактура
- въведете гаранционния срок
- натиснете бутона "Създай гаранционната карта"
- ще се генерира PDF файл с готовата гаранционна карта, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете гаранционна карта, която не е свързана с фактура:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички гаранции, които имате
- натиснете "Добави гаранция"
- попълнете необходимите данни
- при избора на брой месеци за гаранционния срок автоматично ще се попълни крайната дата
- можете да добавите сериен номер на артикула
- натиснете бутона "Създай гаранционна карта"
- ще се генерира PDF файл с готовия документ, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с гаранционни карти може да зададете търсене по номер на гаранционната карта, клиент, артикул или сериен номер.

За да добавите събитие по дадена гаранционна карта:
- кликнете върху "ново" на реда на съответната карта
- изберете от падащото меню вида на събитието
- добавете описание
Всички въведени събития по гаранционната карта може да проследите, като изберете "събития" за съответната гаранционна карта.

За да изтриете гаранционна карта:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответната гаранция
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на гаранционните карта:
- поставете отметката вляво на номерата на гаранциите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка

Склад

Раздел "Склад" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


За да създадете складове:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- добавете име на новия склад и натиснете "Добави"
- отдолу ще виждате списък с всички складове

За да изберете кой склад да се показва или не при създаване на движения:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за скриване (третият бутон над списъка) или за показване (вторият)

Можете да забраните отрицателни наличности в склада от:
Настройки->По склада->Наличности

Можете да зададете забележки по подразбиране от:
Настройки->По склада->Забележки

За да изтриете склад:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за изтриване (намира се над списъка)

В склада се създават различен тип движения - вкарване, изкарване и преместване.
Могат да се извършват също действията ревизия и бракуване.


За да създадете движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете типа движение - вкарване, изкарване или преместване
- попълнете полетата
Ако поставите отметката на "движението е от тип заявка", то няма да се отрази в наличностите и ще бъде със статус "чакаща", докато не бъде потвърдено с натискането на бутона "Потвърди" от списъка с движения.
- натиснете зеления бутон за завършване на движението
След създаването на движението ще видите два бутона - за създаване на фактура или стокова разписка към съответното движение.

В раздел "Склад" можете да търсите по номер на движение, тип, период, клиент, статус или артикул.

За да издадете фактура към движение:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Издай фактура" (вторият бутон над списъка)

За да издадете стокова разписка за движение:
- изберете "Склад" от основното меню
- кликнете на номера на движението, за да го отворите
- натиснете бутона "Стокова разписка"

За да създадете движение от тип изкарване към фактура от списъка:
- отидете в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия с фактурата, който се намира най-вдясно на всяка фактура (три черти)
- изберете "Създай движение в склада"
- изберете от кой склад да бъде изкарана стоката
- натиснете бутона "Изкарай стоката" и движението ще бъде създадено

За да извършите действие бракуване:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Бракуване"
- изберете склад
- изберете артикул
- въведете брой
- натиснете зеления бутон "Създай бракуването"
След завършване на действието ще видите два бутона - за създаване на протокол за брак или анулиране на бракуването.

За да направите ревизия:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Ревизия"
- изберете склад
- изберете артикул
- натиснете зеления бутон "Потвърди ревизията"
- ще видите резултат с количествата преди, след и разликата

Движенията в склада не могат да бъдат изтрити, а само анулирани за по-точно и сигурно проследяване на вкараната и изкарана стока и стоковите разписки.

За да анулирате движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Анулирай" (първият бутон над списъка)

За да направите експорт в ексел на движенията в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Експорт" (третият бутон над списъка)

За да проверите наличностите по различните складове:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- от появилите се подменюта изберете "Наличности"
- изберете за кои артикули ще бъде проверката (за един или за всички)
- изберете в кои складове ще се прави проверката (един, няколко или всички)
- можете да поставите отметката на "показвай само налични артикули"
- можете да поставите отметката на "групирай резултатите по складове"
(използва се само ако е избран един артикул за търсене, а не всички)
- имате възможност да изберете от календара към коя дата да бъде проверката
- натиснете "Покажи наличностите"
Можете да изтеглите информацията в ексел, като кликнете на бутона "Експорт" (над списъка).

За да можете да въвеждате/редактирате цени на артикулите при движение в склада:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Движения"
- поставете отметката вляво на "Позволи задаването на цени в движенията в складовете"
- натиснете "Запиши промените"

За да бъде задължително добавянето на клиент при движение Изкарване:
- - влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Движения"
- поставете отметката вляво на "При движение Изкарване добавянето на клиент е задължително"
- натиснете "Запиши промените"

Каса

Раздел "Каса" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Можете да определяте кой служител до коя каса да има достъп и какви действия да може да извършва от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

За да добавите различни каси:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Каси"
- въведете име на касата и изберете валута
- натиснете "Добави"
При избор на съответната каса от падащото меню в раздел Каса ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите различни категории приходи/разходи:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Категории приходи" или "Категории разходи"
- въведете име на категорията
- натиснете "Добави"
След като се добавят, новите категории разходи ще се появят в таблицата на секция "Каса" или в падащото меню "Категория", когато добавяте нов Приход или Разход.

За да добавите нов приход или разход в системата:
- влезте в раздел "Каса" от лентата с основните менюта (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- кликнете върху зеления бутон "Нов приход/разход”
- в отворилата се страница въведете тип, дата, стойност и основание на записа
- от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен
- кликнете върху бутона “Добави записа”.

За да разпечатате касов ордер:
- влезте в раздел "Каса"
- кликнете върху номера на записа в касата
- натиснете "Разпечатай"

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата - каса, контрагент, сума, забележка, оператор, период, основание, категория.

За да изтриете записи от касата:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Изтрий"
В зависимост от зададените права за служителя изтритите записи могат да се виждат в сиво или изобщо да не се виждат от съответния служител.

За да експортирате записите от касата в ексел:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Експорт"
- ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата

Банка

Раздел Банка ви дава възможност за импорт на банкови извлечения и автоматично маркиране на платените фактури.

Можете да определяте кой служител до коя банкова сметка да има достъп и какви действия да може да извършва от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

Можете ръчно да качвате банковите си извлечения или да настроите изпращането им към имейла, който ще видите в акаунта си (banka@vashatafirma.inv.bg).

За да качите ръчно извлечение:
- натиснете “Добави извлечение”
- довлачете или изберете файла от вашия компютър
- натиснете бутона “Добави банковото извлечение”

Информацията от извлеченията ще бъде добавена към някоя от банковите сметки, които сте въвели в Настройки->За фирмата-> Банкови сметки.

Данните автоматично се обработват и се съпоставят с издадените фактури.
Разпознатите фактури от списъка ви ще бъдат автоматично маркирани като "платени" и свързани със съответното плащане.

В случай че някои плащания не са разпознати, може да ги свържете ръчно:
- изберете "Неразпознати"
- натиснете бутона "свържи”, който се намира вдясно на сумата
- изберете документа, с който искате да го свържете
- натиснете “свържи”

За да намерите плащане в списъка с транзакции:
- кликнете в полето за търсене, вляво на бутона “Добави извлечение”
- изберете параметри на търсенето - период, сума, тип, банкова сметка
- натиснете “Търси”

За да развържете грешно свързано плащане:
- намерете плащането
- натиснете бутона за изтриване, вдясно на свързания документ (кошче)
- потвърдете изтриването за плащането
- вече може да свържете плащането с друг документ чрез бутона “свържи”

Неразпознаните плащания могат да бъдат скривани или изтривани със съответния бутон вдясно на записа.

Поддържаните банки и формати на извлеченията са:
Първа Инвестиционна Банка - XML, PDF, XLS
Societe Generale Експресбанк - XML
ДСК - CSV, XML, XLS
Пощенска банка - XML
ПроКредит Банк - XLSX
Райфайзенбанк - XML
УниКредит Булбанк - XML, PDF
Централна Кооперативна Банка - CSV
Пощенска банка - XML
Обединена Българска Банка - XML, TXT

Счетоводство

Раздел Счетоводство е полезен за счетоводителите, като им позволява:
- да правят експорт към счетоводната си програма
- да заключват осчетоводените фактури
- да забранят издаването на фактури след определена дата

Към момента можете да експортирате към:
- Микроинвест Делта про (TXT опростен експорт или XML подробен експорт със сметки и плащания)
- Ажур
- Бизнес Навигатор
- Плюс-Минус
- WorkFlow (Бизнес Софт)
- Пассос
- Едис
- Тонеган
- Алгос
- Профит
- Офис Плюс
- Softsystems
- Bulmar
- експорт в Excel

За да направите експорт:
- влезте в раздел Счетоводство
- изберете период от календара
- изберете програма, към която искате да бъде експортът
- от опциите вдясно можете да изберете желаните, като поставите отметки
- при експорта към Микроинвест Делта про XML имате възможност да зададете счетоводни сметки според вашия сметкоплан
- натиснете "Експортирай"

По подразбиране се показва последно използваната програма, към която сте правили експорт. Под падащото меню се вижда периодът на последния експорт.

За да изберете дали да са включени артикулите при експорта в ексел, поставете отметката на "включи и артикулите от фактурите в експорта".
За да добавите колона с левовата равностойност на фактурите при експорта в ексел, влезте в Настройки->По експорт->Настройки и поставете отметката на "Показвай колоната с левова равностойност на фактурата".

За да маркирате фактурите като "осчетоводени" и да не могат да бъдат редактирани:
- влезте в раздел Счетоводство
- скролнете надолу до Маркиране на документи като "осчетоводени"
- изберете период от календара
- натиснете "Изпълни"
- фактурите вече са маркирани като осчетоводени, за да се знае, че не трябва да се редактират повече
При необходимост от редакция можете да промените статуса на фактурата на "неосчетоводена", като:
- отваряте фактурата за преглед
- кликнете върху статуса горе вляво "осчетоводена"
- изберете "неосчетоводена"
- вече можете да я отворите за редакция, като кликнете на моливчето

За да забраните издаването на фактури за предходен месец:
- влезте в раздел Счетоводство
- поставете отметката на "Забрани издаването на фактури за ....." (тук автоматично ще виждате предходния месец)
- поставете отметката на "На всяко число в 00:01 aвтоматично забранявай издаването/редакцията за предходни месеци", за да не могат да се издават фактури след 14 число на месеца за предходния месец

Разходни фактури

В раздел Разходни фактури можете да:
- качвате фактурите си за покупки, за да са лесно достъпни за счетоводството ви
- търсите в списъка по различни критерии
- принтирате качени фактури
- изтегляте качени фактури
- изтривате фактури от списъка

За да добавите фактура в Разходни фактури:
- отворете раздел Разходни фактури
- кликнете на зеления бутон "Добави фактура" или я изпратете на имейл razhodi@client.inv.bg ( където client e вашето име за вход в inv.bg)
- когато фактурата е качена, натиснете бутона за редакция (моливчето)
- прави се автоматично разпознаване на данните от фактурата, а останалата информация си я попълвате
- натискате "Редактирай"

За да търсите в списъка с Разходни фактури:
- кликнете в полето за търсене
- ще се отворят възможните критерии - доставчик, тип, сума, дата и номер
- въведете критерии за търсене
- натиснете "Търси"

За да принтирате разходна фактура/и:
- на всеки ред от списъка вдясно виждате бутони за действия
- натиснете върху иконата за принтиране (най-вдясно, представлява принтер)

За да изтеглите разходна/и фактура/и:
- поставете отметката вляво на фактурата/фактурите, които искате да изтеглите
- натиснете бутона за изтегляне (вдясно над самия списък)
- ще се свали архrв с желаните фактури

© inv.bg 2009 - 2021