Качване, съхраняване и изпращане на файлове

Можете да качвате, съхранявате и изпращате файлове от своя акаунт в раздел Документи.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.

За да качите файл в своя акаунт:
- влезте в раздел "Документи" от лентата с основните менюта
- кликнете върху зеления бутон "Качи документ"
- от панела, който се отваря, кликнете на бутон "Browse", за да прехвърлите файл от компютъра си
Можете да групирате файловете си в отделни папки. За да създадете нова папка, кликнете на бутон "Нова папка".

За да изпратите файл на свой клиент:
- поставете отметката вляво на документа
- натиснете "Изпрати" (бутонът се намира точно над списъка с документи)
- ще се промени статусът на документа на "Изпратен"
- uлиентът ви ще получи имейл с линк за изтегляне на файла и ще можете да проследите дали е приет

Файловете могат да бъдат текстови файлове в .doc формат, снимки и графики в .jpeg и др.
Големината им не трябва да надхвърля 5 MB.


Не могат да бъдат качвани изпълними файлове, музика и видео файлове.

Лимит на пространството, което може да заемате, според абонаментния ви план:
- Пробен - 30 MB
- Персонален - 300 MB
- Малък бизнес - 3300 MB
- Бизнес - 10 GB
- Корпоративен - по договаряне

Приемо-предавателни протоколи

Издадените през inv.bg приемо-предавателни протоколи се съхраняват в раздел "Протоколи".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.

Номерацията на протоколите е различна от тази на фактурите.
Номерата отново са последователни и при създаването на нов протокол автоматично се предлага поредният най-голям номер, който при желание може да редактиратe.

За да издадете протокол към фактура, без да попълвате отново данните:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай протокол"
- ще се отвори шаблон за създаване на приемо-предавателен протокол, в който са попълнени всички данни от фактурата.
- редактирайте данните в протокола, ако е необходимо
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете протокол, който не е свързан с фактура:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички протоколи, които имате
- натиснете "Добави протокол"
- изберете типа на протокола - приемателен или предавателен (тази опция променя дали вие приемате или предавате стоката)
- попълнете необходимите данни
- можете да изберете опцията цените да не се виждат в готовия протокол, като поставите отметката на "Скрий цените в протокола"
- натиснете бутона "Създай протокола"
- ще се генерира PDF файл с готовия протокол, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с протоколи може да зададете търсене по номер на протокол или по клиент.

За да изтриете протокол:
- кликнете на "Протоколи" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответния протокол
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на протоколи:
- поставете отметката вляво на номерата на протоколите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка с протоколите

Гаранционни карти

Издадените през inv.bg гаранционни карти се съхраняват в раздел "Гаранционни карти".
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Номерата на гаранционните карти са последователни и при създаването на нова автоматично се предлага поредният номер, който при желание може да редактиратe.

За да добавите общи условия за издаваните гаранционни карти:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Общи условия"
- въведете текста, който желаете да се вижда в гаранционните карти
- натиснете бутона "Запиши промените"

За да добавите събития по гаранциите:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По гаранциите"
- кликнете на "Събития"
- по подразбиране са въведени "Ремонт" и "Подмяна", като можете да въведете и допълнителни
След като се добавят, новите събития ще се появят като възможност за избор при добавяне на действие по гаранция.

За да издадете гаранционна карта към фактура от списъка:
- отворете "Списък фактури" във вашия акаунт
- изберете бутона за допълнителни действия към съответния документ, който се намира най-вдясно на всеки ред (три черти)
- от допълнителните действия изберете "Създай гаранционна карта"
- ще се отвори шаблона за създаване на гаранционна карта, в който ще са попълнени данните от избраната фактура
- въведете гаранционния срок
- натиснете бутона "Създай гаранционната карта"
- ще се генерира PDF файл с готовата гаранционна карта, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

За да създадете гаранционна карта, която не е свързана с фактура:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
(ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно)
- ще ви се отвори списък с всички гаранции, които имате
- натиснете "Добави гаранция"
- попълнете необходимите данни
- при избора на брой месеци за гаранционния срок автоматично ще се попълни крайната дата
- можете да добавите сериен номер на артикула
- натиснете бутона "Създай гаранционна карта"
- ще се генерира PDF файл с готовия документ, който може да принтирате или изтеглите на своя компютър

В списъка с гаранционни карти може да зададете търсене по номер на гаранционната карта, клиент, артикул или сериен номер.

За да добавите събитие по дадена гаранционна карта:
- кликнете върху "ново" на реда на съответната карта
- изберете от падащото меню вида на събитието
- добавете описание
Всички въведени събития по гаранционната карта може да проследите, като изберете "събития" за съответната гаранционна карта.

За да изтриете гаранционна карта:
- кликнете на "Гаранционни карти" от лентата с основните менюта
- поставете отметката вляво на съответната гаранция
- натиснете бутона "Изтрий" (намира се точно над самия списък)

За да направите експорт на гаранционните карта:
- поставете отметката вляво на номерата на гаранциите, които ще експортирате
- натиснете бутона "Експорт", който се намира над списъка

Склад

Раздел "Склад" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


За да създадете складове:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- добавете име на новия склад и натиснете "Добави"
- отдолу ще виждате списък с всички складове

За да изберете кой склад да се показва или не при създаване на движения:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за скриване (третият бутон над списъка) или за показване (вторият)

Можете да забраните отрицателни наличности в склада от:
Настройки->По склада->Наличности

Можете да зададете забележки по подразбиране от:
Настройки->По склада->Забележки

За да изтриете склад:
- влезте в "Настройки"
- от секциите вляво изберете "По склада"->"Складове"
- поставете отметката вляво на името на склада
- натиснете бутона за изтриване (намира се над списъка)

В склада се създават различен тип движения - вкарване, изкарване и преместване.
Могат да се извършват също действията ревизия и бракуване.


За да създадете движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете типа движение - вкарване, изкарване или преместване
- попълнете полетата
Ако поставите отметката на "движението е от тип заявка", то няма да се отрази в наличностите и ще бъде със статус "чакаща", докато не бъде потвърдено с натискането на бутона "Потвърди" от списъка с движения.
- натиснете зеления бутон за завършване на движението
След създаването на движението ще видите два бутона - за създаване на фактура или стокова разписка към съответното движение.

В раздел "Склад" можете да търсите по номер на движение, тип, период, клиент, статус или артикул.

За да издадете фактура към движение:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Издай фактура" (вторият бутон над списъка)

За да издадете стокова разписка за движение:
- изберете "Склад" от основното меню
- кликнете на номера на движението, за да го отворите
- натиснете бутона "Стокова разписка"

За да създадете движение от тип изкарване към фактура от списъка:
- отидете в "Списък фактури"
- кликнете върху бутона за допълнителни действия с фактурата, който се намира най-вдясно на всяка фактура (три черти)
- изберете "Създай движение в склада"
- изберете от кой склад да бъде изкарана стоката
- натиснете бутона "Изкарай стоката" и движението ще бъде създадено

За да извършите действие бракуване:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Бракуване"
- изберете склад
- изберете артикул
- въведете брой
- натиснете зеления бутон "Създай бракуването"
След завършване на действието ще видите два бутона - за създаване на протокол за брак или анулиране на бракуването.

За да направите ревизия:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- кликнете върху зеления бутон "Добави движение”
- изберете тип "Ревизия"
- изберете склад
- изберете артикул
- натиснете зеления бутон "Потвърди ревизията"
- ще видите резултат с количествата преди, след и разликата

Движенията в склада не могат да бъдат изтрити, а само анулирани за по-точно и сигурно проследяване на вкараната и изкарана стока и стоковите разписки.

За да анулирате движение в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Анулирай" (първият бутон над списъка)

За да направите експорт в ексел на движенията в склада:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- поставете отметката вляво на движението, за да го маркирате
- натиснете бутона "Експорт" (третият бутон над списъка)

За да проверите наличностите по различните складове:
- кликнете върху бутон "Склад" от основното меню
- от появилите се подменюта изберете "Наличности"
- изберете за кои артикули ще бъде проверката (за един или за всички)
- изберете в кои складове ще се прави проверката (един, няколко или всички)
- можете да поставите отметката на "показвай само налични артикули"
- можете да поставите отметката на "групирай резултатите по складове"
(използва се само ако е избран един артикул за търсене, а не всички)
- имате възможност да изберете от календара към коя дата да бъде проверката
- натиснете "Покажи наличностите"
Можете да изтеглите информацията в ексел, като кликнете на бутона "Експорт" (над списъка).

Каса

Раздел "Каса" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Можете да определяте кой служител до коя каса да има достъп и какви действия да може да извършва от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

За да добавите различни каси:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Каси"
- въведете име на касата и изберете валута
- натиснете "Добави"
При избор на съответната каса от падащото меню в раздел Каса ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите различни категории приходи/разходи:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Категории приходи" или "Категории разходи"
- въведете име на категорията
- натиснете "Добави"
След като се добавят, новите категории разходи ще се появят в таблицата на секция "Каса" или в падащото меню "Категория", когато добавяте нов Приход или Разход.

За да добавите нов приход или разход в системата:
- влезте в раздел "Каса" от лентата с основните менюта (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- кликнете върху зеления бутон "Нов приход/разход”
- в отворилата се страница въведете тип, дата, стойност и основание на записа
- от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен
- кликнете върху бутона “Добави записа”.

За да разпечатате касов ордер:
- влезте в раздел "Каса"
- кликнете върху номера на записа в касата
- натиснете "Разпечатай"

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата - каса, контрагент, сума, забележка, оператор, период, основание, категория.

За да изтриете записи от касата:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Изтрий"
В зависимост от зададените права за служителя изтритите записи могат да се виждат в сиво или изобщо да не се виждат от съответния служител.

За да експортирате записите от касата в ексел:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Експорт"
- ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата

Банка

Раздел Банка ви дава възможност за импорт на банкови извлечения и автоматично маркиране на платените фактури.

Можете да определяте кой служител до коя банкова сметка да има достъп и какви действия да може да извършва от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

Можете ръчно да качвате банковите си извлечения или да настроите изпращането им към имейла, който ще видите в акаунта си (banka@vashatafirma.inv.bg).

За да качите ръчно извлечение:
- натиснете “Добави извлечение”
- довлачете или изберете файла от вашия компютър
- натиснете бутона “Добави банковото извлечение”

Информацията от извлеченията ще бъде добавена към някоя от банковите сметки, които сте въвели в Настройки->За фирмата-> Банкови сметки.

Данните автоматично се обработват и се съпоставят с издадените фактури.
Разпознатите фактури от списъка ви ще бъдат автоматично маркирани като "платени" и свързани със съответното плащане.

В случай че някои плащания не са разпознати, може да ги свържете ръчно:
- изберете "Неразпознати"
- натиснете бутона "свържи”, който се намира вдясно на сумата
- изберете документа, с който искате да го свържете
- натиснете “свържи”

За да намерите плащане в списъка с транзакции:
- кликнете в полето за търсене, вляво на бутона “Добави извлечение”
- изберете параметри на търсенето - период, сума, тип, банкова сметка
- натиснете “Търси”

За да развържете грешно свързано плащане:
- намерете плащането
- натиснете бутона за изтриване, вдясно на свързания документ (кошче)
- потвърдете изтриването за плащането
- вече може да свържете плащането с друг документ чрез бутона “свържи”

Неразпознаните плащания могат да бъдат скривани или изтривани със съответния бутон вдясно на записа.

Поддържаните банки и формати на извлеченията са:
Първа Инвестиционна Банка - XML, PDF, XLS
Societe Generale Експресбанк - XML
ДСК - CSV, XML, XLS
Пощенска банка - XML
ПроКредит Банк - XLSX
Райфайзенбанк - XML
УниКредит Булбанк - XML, PDF
Централна Кооперативна Банка - CSV
Пощенска банка - XML
Обединена Българска Банка - XML, TXT

© inv.bg 2009 - 2021