Как да принтирам фактурите?

За да принтирате фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- кликнете на номера на фактурата
- натиснете стрелкичката вдясно на бутона с принтера
- изберете "разпечатай PDF оригинал", "разпечатай PDF копие" или "разпечатай PDF оригинал+копие"

За да принтирате няколко фактури наведнъж:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка вляво на номерата на фактурите, които искате да принтирате
- натиснете бутона "Разпечатай" (принтера над списъка с фактури)
- изберете език - български, английски или и двата, като поставите отметка
- изберете тип - оригинал, копие или и двете, като поставите отметка
- натиснете "Принтирай"

Как да изпратя фактура през inv.bg?

Има два варианта за изпращане на фактури - като прикачени файлове или като линкове.

Изборът се прави от Настройки->Мейли->Настройки:
- Ако е поставена отметката на "Фактури като прикачени файлове", фактурите се изпращат като прикачен файл.
Тогава не виждате кога клиент е прегледал или приел фактурата.
Настройката не е достъпна за потребители на „Пробен″ план.
- Ако не е поставена отметка на "Фактури като прикачени файлове", фактурите се изпращат като линкове.
Когато фактурата се изпраща като линк, имате възможност да проследявате нейния статус.
Когато Вашият клиент отвори линка с фактурата и я приеме, в списъка си с фактури статусът на фактурата ще се промени
на "приета".

За да изпратите фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка пред номера на избраната фактура и кликнете върху бутон "Изпрати" (първият бутон над списъка - във формата на писмо). Можете да изпращате по много фактури наведнъж до различни получатели.
- ще се отвори прозорец за преглед, в който може да проверите коя фактура до кои имейли ще бъде изпратена и ако желаете, да добавите/изтриете някой от тях, както и да редактирате шаблона на имейла за всяка една фактура или да изберете на какъв език да се изпрати
- можете да редактирате заглавието и съобщението до клиентите си
- когато сте готови, натиснете бутон "Изпрати"

Забележка: Изпращането на много фактури наведнъж е възможно само при изпращането им като линкове.
Дори ако сте избрали настройка за изпращане на фактурите като прикачени файлове, те ще се изпратят като линкове.

Можете да изпратите фактура и след като сте я отворили за преглед:
- влизате в Списък фактури
- кликате върху номера на фактурата
- натискате "Изпрати"

Вашата фактура се изпраща като линк или като прикачен файл в PDF-формат в зависимост от настройките, който сте избрали.

Забележка: Опцията "Изпращане на имейл" не работи за фактурите със статус "Чернова".
Може да изпратите всяка една фактура от inv.bg до своите клиенти на посочен от Вас имейл адрес.

Изпращането на фактури може да става и веднага след импортирането им в inv.bg, като отново ще имате възможност да добавяте/изтривате имейл адреси и да променяте шаблона на имейла за всяка фактура.

Как да използвам друг email сървър?

За да получават клиентите ви фактурите си от ваш имейл адрес, а не от такъв на inv.bg (invoices@client.inv.bg)
- влезте в Настройки->Мейли->Настройки
- изберете „Друг email сървър″
- въведете необходимата информация
- натиснете "Запиши промените

Най-често срещани грешки при свързване с email сървъра могат да бъдат:
SMTP провален connect(): Не можем да се свържем с вашия мейл сървър. Проверете дали адресът на сървъра е въведен коректно.
SMTP грешка: Не може да се удостовери пред сървъра. Грешен потребител или парола. Моля, проверете дали въведените потребител и парола са верни и акаунтът е активен.

Как да изпратя известия за неплатени фактури?

Можете да задавате изпращането на известия за неплатени фактури според тяхната дата на издаване или дата на падеж.

За да направите необходимите настройки:
- влезте в Настройки->По фактурите->Автоматични известия
- поставете отметката пред “Изпращай известия за закъснели плащания”
- въведете брой дни за закъсняло плащане (не може да е по-малко от 7)
- изберете дали закъснението да се смята от датата на издаване или датата на падеж
- въведете текст за първото напомняне
- въведете текст за следващи напомняния
- натиснете “запиши промените”
- отдолу ще ви се появи таблица с всички неплатени документи (проформи или фактури)
- за да изпратите напомняния, натиснете бутона “Изпрати напомнящите мейли” (намира се под таблицата)

Описание на колоните в таблицата:
- колона “Клиент” - името на клиента, а в скобите се вижда имейл адресът, до който е изпратена първоначално фактурата и до който ще се изпрати напомнянето.
Ако за някои документи в скобите няма имейл, фактурата не е била изпращана и съответно известието също няма да бъде изпратено.
- колона “Фактура №” - показва номера на документа.
- колона “Сума” - сумата по фактурата.
- колона “Последно известие” - датата на последното изпратено напомняне за неплатени документи. Ако е празна, все още не са били изпратени напомняния.

© inv.bg 2009 - 2020