Как да принтирам фактурите?

За да принтирате фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- кликнете на номера на фактурата
- натиснете стрелкичката вдясно на бутона с принтера
- изберете "разпечатай PDF оригинал", "разпечатай PDF копие" или "разпечатай PDF оригинал+копие"

За да принтирате няколко фактури наведнъж:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка вляво на номерата на фактурите, които искате да принтирате
- натиснете бутона "Разпечатай" (принтера над списъка с фактури)
- изберете език - български, английски или и двата, като поставите отметка
- изберете тип - оригинал, копие или и двете, като поставите отметка
- натиснете "Принтирай"

Ако браузърът ви не може да отваря PDF документи, е необходимо да промените настройките за формат за разпечатване:
- влезте в Настройки
- от секцията По фактурите изберете Разпечатване
- изберете HTML формат
- натиснете "Запиши промените"

Как да изпратя фактура през inv.bg?

Има два варианта за изпращане на фактури - като прикачени файлове или като линкове.

По подразбиране фактурите се изпращат като линкове, за да можете да проследите тяхното приемане от клиента.

Когато изпращате фактурите като прикачен файл, не виждате кога клиент е прегледал или приел фактурата.

За да изпращате фактурите като прикачен файл:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "Мейли" изберете "Настройки"
- поставете отметката на "Фактури като прикачени файлове"
- запишете промените
Настройката не е достъпна за потребители на „Пробен″ план.

За да изпратите фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка пред номера на избраната фактура
- кликнете върху бутон "Изпрати" (първият бутон над списъка - във формата на писмо).
Можете да изпращате по много фактури наведнъж до различни получатели.
- ще се отвори прозорец за преглед, в който може да проверите коя фактура до кои имейли ще бъде изпратена и ако желаете, да добавите/изтриете някой от тях, както и да редактирате шаблона на имейла за всяка една фактура или да изберете на какъв език да се изпрати
- можете да редактирате заглавието и съобщението до клиентите си
- когато сте готови, натиснете бутон "Изпрати"

Изпращането на много фактури наведнъж е възможно и при изпращането им като прикачени файлове.

Можете да изпратите фактура и след като сте я отворили за преглед:
- влизате в Списък фактури
- кликате върху номера на фактурата
- натискате "Изпрати"

Вашата фактура се изпраща като линк или като прикачен файл в PDF-формат в зависимост от настройките, който сте избрали.

Забележка: Опцията "Изпращане на имейл" не работи за фактурите със статус "Чернова".

Изпращането на фактури може да става и веднага след импортирането им в inv.bg, като отново ще имате възможност да добавяте/изтривате имейл адреси и да променяте шаблона на имейла за всяка фактура.

Клиентите ви получават имейлите си от invoices@vashatafirma.inv.bg.

Тук е описано какво точно получават клиентите ви и какво трябва да направят

Тук е описано как да използвате друг имейл сървър за изпращане на фактурите

Всички изпратени през системата имейли можете да видите в Клиенти->Мейли
и като кликнете на някой от тях, виждате точния текст, който сте изпратили.

Как да използвам друг email сървър?

За да получават клиентите ви фактурите си от ваш имейл адрес, а не от такъв на inv.bg (invoices@client.inv.bg):
- влезте в Настройки->Мейли->Настройки
- изберете „Друг email сървър″
- въведете необходимата информация
- натиснете "Запиши промените"

Най-често срещани грешки при свързване с email сървъра могат да бъдат:
SMTP провален connect(): Не можем да се свържем с вашия мейл сървър. Проверете дали адресът на сървъра е въведен коректно.
SMTP грешка: Не може да се удостовери пред сървъра. Грешен потребител или парола. Моля, проверете дали въведените потребител и парола са верни и акаунтът е активен.

Как да изпратя известия за неплатени фактури?

Можете да задавате изпращането на известия за неплатени фактури според тяхната дата на издаване или дата на падеж.

За да направите необходимите настройки:
- влезте в Настройки->По фактурите->Автоматични известия
- поставете отметката пред “Изпращай известия за закъснели плащания”
- въведете брой дни за закъсняло плащане (не може да е по-малко от 7)
- изберете дали закъснението да се смята от датата на издаване или датата на падеж
- въведете текст за първото напомняне
- въведете текст за второто напомняне
- въведете текст за следващи напомняния
- натиснете “запиши промените”
- отдолу ще ви се появи таблица с всички неплатени документи (проформи или фактури)
- за да изпратите напомняния, натиснете бутона “Изпрати напомнящите мейли” (намира се под таблицата)

Ако няма изпращано първо напомняне, се изпраща текстът, въведен за първо напомняне.
Ако има вече изпратено напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за повторно напомняне.
Ако има изпратено второ напомняне и от него са минали посочените дни, се изпраща текстът за следващи напомняния.

Описание на колоните в таблицата:
- колона “Клиент” - името на клиента, а в скобите се вижда имейл адресът, до който е изпратена първоначално фактурата и до който ще се изпрати напомнянето.
Ако за някои документи в скобите няма имейл, фактурата не е била изпращана и съответно известието също няма да бъде изпратено.
- колона “Фактура №” - показва номера на документа.
- колона “Сума” - сумата по фактурата.
- колона “Последно известие” - датата на последното изпратено напомняне за неплатени документи. Ако е празна, все още не са били изпратени напомняния.

© inv.bg 2009 - 2021