Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

За да работите по-лесно и по-удобно със системата за онлайн фактуриране INV.bg, може да правите следните настройки:

- да редактирате фирмения си профил
- да добавяте служители
- да добавяте и съхранявате фирмени банкови сметки
- да добавите лого в документите си
- да добавяте и съхранявате фирмени банкови сметки
- да изберете шаблон на фактурите си
- да избирате за Вашите електронни документи валута по подразбиране
- да въведете шаблон за мейлите, които ще изпращате
- да определите начина на закръгление на сумите
- да определите категории в модула каса


Единствено администраторският акаунт има достъп до настройките на системата. За да отидете на страницата с настройките, влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от менюто най-горе.

Как да редактирам информацията за фирмата?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню. Ще се зареди страница с три секции. В секция "За фирмата" -> "Име и адреси" се намира фирменият Ви профил. Направете необходимите промени и кликнете върху бутон "Запази".

Как да добавя фирмени банкови сметки?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню. В първата секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки", където можете да добавяте Ваши банкови сметки, като в съответните полета попълните:

-“Име (за вътрешно ползване)”
-„В банка“
-„Bank name (за фактурите на английски)“
-„IBAN“
-„Валута“, каквато можете да изберете от падащото меню с изброени
-„BIC“

За да добавите нова фирмена банкова сметка кликнете върху надписа "Добавете още една банкова сметка" срещу знака "плюс" в долната част на страницата. Попълнете полетата с информация за сметката и натиснете бутон "Запази".

Забележки:
-Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.
-Всички зададени в „Настройки“ банкови сметки ще се визуализират при създаване на „Нова фактура“ за плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура.
-При създаване на „Нова фактура“ за клиент, който съществува в системата и има издадени фактури към него, системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.
-При създаване на „Нова фактура“ за нов клиент, към който преди това няма издадени фактури, системата ще избере конкретни банкови сметки, само ако са посочени по подразбиране в „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“, в противен случай, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

Как да добавя лого в документите си?

- Изберете от основното меню "Настройки".
- От секцията "За фирмата" изберете "Лого на фирмата.
- За да качите логото си натиснете бутона "Browse" и изберете файла от компютъра си. То трябва да е с размери 230x75px, но дори да качите по-голямо, системата автоматично ще го намали до необходимия размер. За да изглежда логото добре върху фактурите, е препоръчително да бъде направено на бял фон и да е в някой от следните формати: .png/ .jpg/ .gif.
- Изберете дали логото да се показва в системния панел или само във фактури Ви.
- Кликнете върху "Запиши промените".

Моите артикули са в мерни единици, които не присъстват в системата

В системата за електронно фактуриране на INV.bg можете сами да добавите мерни единици за стоките и услугите си, които не са въведени по подразбиране. От бутона “Настройки” → “По фактурите” → “Мерни единици” достигате до страница, в която да попълните желаните от вас мерни единици – например “часове”, “кашони”, “л.” и т.н. Накрая натиснете бутона “Добави”.

Закръгление на цени

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите тази опция, влезте във Вашия акаунт и оттам “Настройки” -> “По фактурите” -> “Закръгления цени”. Определете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетия за цените на артикулите и за общите суми. Натиснете “Запиши промените”.

Забележка: Ако закръглението на стойностите, което сте избрали е до 2 знака, е възможно крайните суми от цените на артикулите да е грешна. Друга неточност, която би могла да се срещне, е при пресмятане на ДДС или при конвертиране на валути.

Номериране на фактури

Фактурите трябва да бъдат с поредни номера, които не се дублират и не бива да се пропускат номера при издаването им.

Не може да издадете фактура с по-голям номер, която да бъде с по-ранна дата от фактура с по-малък номер. Това е възможно, само ако има разделно издаване на Фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на Фактури, като е необходимо да се консултирате със счетоводителя на фирмата.

За да издавате фактури с различна номерация (от различни кочани) през inv.bg, е необходимо да поставите отметка на "Използвай кочани за генериране на номера на фактури" в меню "Настройки" -> "По фактури" -> "Номериране", да въведете съответните интервали от номера (кочани) и за запишете промените.

При издаването на нова фактура, вече ще имате възможност да избирате от кой кочан да бъде издадена тя, като системата автоматично ще Ви предложи поредния най-голям номер от последно използвания кочан.

© inv.bg 2009 - 2017