Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

За да работите по-лесно и по-удобно със системата, може да правите следните настройки:

- да редактирате данните на своята фирма
от Настройки->За фирмата->Име и адреси

- да добавяте служители и да им задавате определени права
от Настройки->За фирмата->Служители

- да добавите лого в документите си
от Настройки->За фирмата->Лого на фирмата

- да изберете шаблон на фактурите си
от Настройки->По фактурите->Шаблони за фактурите

- да изберете валута по подразбиране
от Настройки->По фактурите->Основна валута

- да въведете шаблон за имейлите, които ще изпращате
от Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите

- да изберете дали фактурите да се изпращат като линк или като прикачен файл
от Настройки->Мейли->Настройки

- да определите начина на закръгление на сумите
от Настройки->По фактурите->Закръгления цени

- да добавите каси в раздел "Каса" и да определите категории за тях
от Настройки->По плащанията->Каса / Категории приходи / Категории разходи

- да въведете складове в модул "Склад"
от Настройки->По склада->Складове

- да въведете общи условия за гаранционните карти
от Настройки->По гаранциите->Общи условия

- да направите настройки за приемане на плащания през ePay/EasyPay и PayPal
от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане

Единствено потребителите с администраторски права имат достъп до настройките на системата.
За да отидете на страницата с настройките, влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.

Как да редактирам информацията за фирмата?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.
От секциите вляво изберете "За фирмата" -> "Име и адреси".
Направете необходимите промени и кликнете върху бутон "Запази".

Как да добавя фирмени банкови сметки?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.
От първата секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки".
Можете да добавяте Ваши банкови сметки, като в съответните полета попълните:
- Име (за вътрешно ползване)
- Банка
- Bank name (за фактурите на английски)
- IBAN
- Валута
- BIC

За да добавите нова фирмена банкова сметка, кликнете върху надписа "Добавете още една банкова сметка" срещу знака "плюс" в долната част на страницата. Попълнете полетата с информация за сметката и натиснете бутон "Запази".

Забележки:
- Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.
- Всички зададени в „Настройки“ банкови сметки ще се визуализират при създаване на „Нова фактура“ за плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура.
- При създаване на „Нова фактура“ за клиент, който съществува в системата и има издадени фактури към него, системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.
- Можете да зададете банкова сметка по подразбиране от „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“, като поставите отметката на желаната банкова сметка и запишете промените.
- При създаване на „Нова фактура“ за нов клиент, към който преди това няма издадени фактури, системата ще избере конкретна банкова сметка, само ако е посочена по подразбиране, в противен случай, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

Как да добавя лого в документите си?

- Изберете от основното меню "Настройки".
- От секцията "За фирмата" изберете "Лого на фирмата.
- За да качите логото си, натиснете бутона "Browse" и изберете файла от компютъра си.
Логото трябва да е с размери 230x75px, но дори да качите по-голямо, системата автоматично ще го намали до необходимия размер. За да изглежда логото добре върху фактурите, е препоръчително да бъде направено на бял фон и да е в някой от следните формати: .png/ .jpg/ .gif.
- Изберете дали логото да се показва в системния панел или само във фактурите Ви.
- Кликнете върху "Запиши промените".

Добавяне на мерни единици

В системата за електронно фактуриране INV.bg можете сами да добавите мерни единици за стоките и услугите си, които не са въведени по подразбиране.
От “Настройки” → “По фактурите” → “Мерни единици” достигате до страница, в която да попълните желаните от Вас мерни единици.
Например “часове”, “кашони”, “л.” и т.н. Накрая натиснете бутона “Добави”.

Можете да редактирате и изтривате всички въведени от Вас мерни единици. Не могат да бъдат изтрити, само ако участват в някоя издадена фактура.
Ако редактирате мерна единица, която е използвана в издадени фактури, тя автоматично ще се промени в съответните фактури.

Закръгление на цени

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите тази опция, влезте във Вашия акаунт и оттам “Настройки” -> “По фактурите” -> “Закръгления цени”.
Определете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетия за количество, eдинична цена и отстъпката; за сумите по редовете (колона стойност); за общата сума на фактурата.
След това натиснете "Запиши промените".

Забележка: Ако закръглението на стойностите, което сте избрали е до 2 знака, е възможно крайните суми от цените на артикулите да е грешна. Друга неточност, която би могла да се срещне, е при пресмятане на ДДС или при конвертиране на валути.

Номериране на фактури - кочани

Фактурите трябва да бъдат с поредни номера, които не се дублират и не бива да се пропускат номера при издаването им.

Не може да издадете фактура с по-голям номер, която да бъде с по-ранна дата от фактура с по-малък номер.
Това е възможно, само ако има разделно издаване на фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на фактури, като е необходимо да се консултирате със счетоводителя на фирмата.

За да издавате фактури с различна номерация (от различни кочани) през inv.bg, е необходимо да поставите отметка на "Използвай кочани за генериране на номера на фактури" в меню "Настройки" -> "По фактури" -> "Номериране", да въведете съответните интервали от номера (кочани) и да запишете промените.

При издаването на нова фактура, вече ще имате възможност да избирате от кой кочан да бъде издадена тя, като системата автоматично ще Ви предложи поредния най-голям номер от последно използвания кочан.

© inv.bg 2009 - 2020