Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

За да работите по-лесно и по-удобно със системата, може да правите следните настройки:

- да редактирате данните на своята фирма
от Настройки->За фирмата->Име и адреси

- да добавяте служители и да им задавате определени права
от Настройки->За фирмата->Служители

- да добавите лого в документите си
от Настройки->За фирмата->Лого на фирмата

- да изберете шаблон на фактурите си
от Настройки->По фактурите->Шаблони за фактурите

- да изберете валута по подразбиране
от Настройки->По фактурите->Основна валута

- да въведете шаблон за имейлите, които ще изпращате
от Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите

- да изберете дали фактурите да се изпращат като линк или като прикачен файл
от Настройки->Мейли->Настройки

- да определите начина на закръгление на сумите
от Настройки->По фактурите->Закръгления цени

- да добавите каси в раздел "Каса" и да определите категории за тях
от Настройки->По плащанията->Каса / Категории приходи / Категории разходи

- да въведете складове в модул "Склад"
от Настройки->По склада->Складове

- да въведете общи условия за гаранционните карти
от Настройки->По гаранциите->Общи условия

- да направите настройки за приемане на плащания през ePay/EasyPay и PayPal
от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане

Единствено потребителите с администраторски права имат достъп до настройките на системата.
За да отидете на страницата с настройките, влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.

Как да редактирам данните на фирмата?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.
От секциите вляво изберете "За фирмата" -> "Име и адреси".
Направете необходимите промени и кликнете върху бутон "Запази".

Как да добавя фирмени банкови сметки?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.
От първата секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки".
Можете да добавяте Ваши банкови сметки, като в съответните полета попълните:
- Име (за вътрешно ползване)
- Банка
- Bank name (за фактурите на английски)
- IBAN
- Валута
- BIC

За да добавите нова фирмена банкова сметка, кликнете върху надписа "Добавете още една банкова сметка" срещу знака "плюс" в долната част на страницата. Попълнете полетата с информация за сметката и натиснете бутон "Запази".

Забележки:
- Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.
- Всички зададени в „Настройки“ банкови сметки ще се визуализират при създаване на „Нова фактура“ за плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура.
- При създаване на „Нова фактура“ за клиент, който съществува в системата и има издадени фактури към него, системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.
- Можете да зададете банкова сметка по подразбиране от „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“, като поставите отметката на желаната банкова сметка и запишете промените.
- При създаване на „Нова фактура“ за нов клиент, към който преди това няма издадени фактури, системата ще избере конкретна банкова сметка, само ако е посочена по подразбиране, в противен случай, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

Как да добавя лого в документите си?

- Изберете от основното меню "Настройки".
- От секцията "За фирмата" изберете "Лого на фирмата.
- За да качите логото си, натиснете бутона "Browse" и изберете файла от компютъра си.
Логото трябва да е с размери 230x75px, но дори да качите по-голямо, системата автоматично ще го намали до необходимия размер. За да изглежда логото добре върху фактурите, е препоръчително да бъде направено на бял фон и да е в някой от следните формати: .png/ .jpg/ .gif.
- Изберете дали логото да се показва в системния панел или само във фактурите Ви.
- Кликнете върху "Запиши промените".

Как да добавя мерна единица?

В системата за електронно фактуриране INV.bg можете сами да добавите мерни единици за стоките и услугите си, които не са въведени по подразбиране.
От “Настройки” → “По фактурите” → “Мерни единици” достигате до страница, в която да попълните желаните от Вас мерни единици.
Например “часове”, “кашони”, “л.” и т.н. Накрая натиснете бутона “Добави”.

Можете да редактирате и изтривате всички въведени от Вас мерни единици. Не могат да бъдат изтрити, само ако участват в някоя издадена фактура.
Ако редактирате мерна единица, която е използвана в издадени фактури, тя автоматично ще се промени в съответните фактури.

Как да променя закръгляването във фактурите?

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите тази опция, влезте във Вашия акаунт и оттам “Настройки” -> “По фактурите” -> “Закръгления цени”.
Определете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетия за количество, eдинична цена и отстъпката; за сумите по редовете (колона стойност); за общата сума на фактурата.
След това натиснете "Запиши промените".

Забележка: Ако закръглението на стойностите, което сте избрали е до 2 знака, е възможно крайните суми от цените на артикулите да е грешна. Друга неточност, която би могла да се срещне, е при пресмятане на ДДС или при конвертиране на валути.

Как да добавя нова номерация/кочан?

Фактурите трябва да бъдат с поредни номера, които не се дублират и не бива да се пропускат номера при издаването им.

Не може да издадете фактура с по-голям номер, която да бъде с по-ранна дата от фактура с по-малък номер.
Това е възможно, само ако има разделно издаване на фактури от различни офиси или материално отговорни лица, за които предварително са определени интервали от номера на фактури, като е необходимо да се консултирате със счетоводителя на фирмата.

За да издавате фактури с различна номерация (от различни кочани) през inv.bg, е необходимо да поставите отметка на "Използвай кочани за генериране на номера на фактури" в меню "Настройки" -> "По фактури" -> "Номериране", да въведете съответните интервали от номера (кочани) и да запишете промените.

При издаването на нова фактура, вече ще имате възможност да избирате от кой кочан да бъде издадена тя, като системата автоматично ще Ви предложи поредния най-голям номер от последно използвания кочан.

Как да направя настройки за плащане на фактурите през ePay или PayPal?

Можете да добавите настройки за приемане на плащания по фактурите през ePay, EasyPay, Bpay или Paypal. Така давате възможност на вашите клиенти да плащат фактурите си направо от страницата за приемане на фактура.

Настройките се правят от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане.

За плащания през ePay:
- поставете отметката пред "Позволи плащания чрез E-pay/Easypay/B-pay"
- въведете Клиентски номер (предоставя се от ePay)
- добавете API Ключ
- запишете промените
За да приемате плащания през системата, е необходимо да имате регистрация като търговец в Epay.bg и сключен договор с тях.

За плащания през PayPal:
- поставете отметката пред "Позволи плащания чрез Paypal"
- въведете API Потребител
- добавете API Парола
- попълнете API ключ
- запишете промените
Повече информация ще намерите ТУК

За да виждат вашите клиенти бутона за плащане при приемането на фактурата, трябва при създаването й да сте поставили отметката на "Позволи плащане от страницата за приемане на фактура" - намира се под избрания начин на плащане.

© inv.bg 2009 - 2020