Къде в акаунта се съхраняват фактурите?

За да видите списъка с всички ваши издадени фактури, кликнете на "Списък фактури" от лентата с основни менюта.

Ако не виждате някоя фактура в списъка, вероятно е била архивирана и е необходимо да я извадите от архива, за да се вижда в списъка.
Повече информация

За да подредите документите, кликнете върху съответната дума над списъка.
Подредбата може да бъде:
- по номер на фактура
- по тип на документа (проформа, данъчна, дебитно и кредитно известия)
- по имена на клиентите, подредени в азбучен ред
- по дата на издаване на документите
- по статус на документите (платени, неплатени, чернови)
- по стойността, отразена във фактурите

Всяка от изброените подредби на списъка с фактури може да бъде направена както във възходящ, така и в низходящ ред. За да промените реда на подреждане от възходящ в низходящ, кликнете втори път върху избраната опция.

За да прегледате дадена фактура, кликнете върху номера на документа в списъка.

Как да направя справка за издадените документи?

За да направите справка за издадените документи по определени критерии:
- изберете "Списък фактури" от лентата с основни менюта
- натиснете "Търсене" (вдясно, над списъка с фактури)
- въведете критерии, по които искате да търсите (клиент, номер на документ, период, сума, артикул, статус, начин на плащане)

За справка за издадените проформи в периода 06.10.2019-10.10.2019:
- от секцията "Тип" поставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа"
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

За справка за всички документи, издадени към определен клиент за определен период:
- в полето "Клиент" въведете името или ЕИК на клиента
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

Изтеглете справката в ексел, като кликнете на бутона XLS (най-дестният бутон над полетата за търсене)

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи), когато няма нито един документ, отговарящ на зададените критерии.

© inv.bg 2009 - 2021