Къде в акаунта се съхраняват готовите фактури и черновите?

След като сте създали и съхранили дадена електронна фактура, тя се запазва в списъка с Вашите фактури, който можете да достъпвате като кликнете върху бутон "Списък Фактури" в горната част на страницата във Вашия акаунт.

Списъкът с фактури съдържа всички създадени от Вас електронни документи - както напълно готовите, така и съхранените като "чернови".

За да разгледате съдържанието на дадена фактура, кликнете върху номера на документа в списъка.

Как да търся документи от списъка по зададен критерий?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Вдясно, над списъка с фактури, ще видите бутон "Търсене".
Когато го натиснете, имате възможност да въведете критерии на търсенето:
- клиент
- номер на документ
- артикул
- дата
- сума
- забележки
- вид на документа
- статус
- начин на плащане

Например, за да изведете списък само на проформа фактурите, издадени в периода 06.10.2017-10.10.2017 , от секцията "Тип" поставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа", в полетата за дата въведете съответните дати и кликнете върху бутон "търси".

Ако желаете, може да изтеглите справката от търсенето по зададените критерии в ексел.

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи), когато няма нито един документ, отговарящ на зададените критерии.

Как мога да подреждам списъка с готовите фактури?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с вашите създадени фактури като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Според Вашето желание подредбата на фактурите в списъка може да бъде:

- по номер на фактура
- по тип на документа (проформа, данъчна, дебитно и кредитно известия)
- по имена на клиентите, подредени в азбучен ред
- по дата на издаване на документите
- по статус на документите (платени, неплатени, чернови)
- по стойността, отразена във фактурите

За да подредите фактурите по някой от изброените начини, кликнете върху съответната опция от синята лента непосредствено над списъка с документи.

Всяка от изброените подредби на списъка с фактури може да бъде направена както във възходящ, така и в низходящ ред. За да промените реда на подреждане от възходящ в низходящ, кликнете втори път върху избраната опция.

© inv.bg 2009 - 2019