Къде в акаунта се съхраняват готовите фактури и черновите?

След като сте създали и съхранили дадена електронна фактура, тя се запазва в списъка с Вашите фактури, който можете да достъпвате като кликнете върху бутон "Списък Фактури" в горната част на страницата във Вашия акаунт.

Списъкът с фактури съдържа всички създадени от Вас електронни документи - както напълно готовите, така и съхранените като "чернови".

За да разгледате съдържанието на дадена фактура, кликнете върху номера на документа в списъка.

Как да филтрирам списъка с готовите фактури?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

С помощта на опциите за филтриране на списъка с готови документи можете да визуализирате на страницата точно определени по тип и статус фактури.

Филтърът за документи се намира в горната част на страницата, непосредствено под надписа "Преглед на фактури" и съдържа две секции:

- Тип (филтриране по тип на документите)
- Статус (филтриране по статус на документите)

По подразбиране във филтъра са зададени (с отметка срещу названията им) всички възможни опции без опцията "Архивирани".

Например, за да изведете списък само на проформа фактурите, които са били съхранени като чернови, от секцията "Тип" оставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа", а от секцията "Статус" оставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Чернови" и кликнете върху бутон "Филтрирай" в дясната част на филтъра.

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи) в следните случаи:

- когато няма нито един документ, отговарящ на зададените опции
- когато има зададени опции само от секция "Тип"
- когато има зададени опции само от секция "Статус"
- когато документът е архивиран, а не е отметната опцията "Архивирани", дори останалите опции да са вярно зададени

Как мога да подреждам списъка с готовите фактури?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с вашите създадени фактури като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Според Вашето желание подредбата на фактурите в списъка може да бъде:

- по номер на фактура
- по тип на документа (проформа, данъчна, дебитно и кредитно известия)
- по имена на клиентите, подредени в азбучен ред
- по дата на издаване на документите
- по статус на документите (платени, неплатени, чернови)
- по стойността, отразена във фактурите

За да подредите фактурите по някой от изброените начини, кликнете върху съответната опция от синята лента непосредствено над списъка с документи.

При това всяка от изброените подредби на списъка с фактури може да бъде направена както във възходящ, така и в низходящ ред. За да промените реда на подреждане от възходящ в низходящ, кликнете втори път върху избраната опция.

Как да търся документи от списъка по зададен критерий?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

За да ползвате търсачката за документи, кликнете върху бутон "Търси", който се намира най-вдясно, непосредствено над списъка с Вашите готови фактури.

Можете да търсите документи от списъка по един критерий или по комбинация от няколко критерия.

Възможните опции са:

- търсене по номер на фактура
- търсене по име на клиент
- търсене по статус на фактура (чернова, неплатена или платена)
- търсене по име на артикул
- търсене по забележките към фактурата
- търсене по период време (от дата до дата)
- търсене по стойност, отразена във фактурата (от сума до сума в съответната валута)

© inv.bg 2009 - 2017