Къде в акаунта се съхраняват готовите фактури и черновите?

След като сте създали и съхранили дадена електронна фактура, тя се запазва в списъка с Вашите фактури, който можете да достъпвате като кликнете върху бутон "Списък Фактури" в горната част на страницата във Вашия акаунт.

Списъкът с фактури съдържа всички създадени от Вас електронни документи - както напълно готовите, така и съхранените като "чернови".

За да разгледате съдържанието на дадена фактура, кликнете върху номера на документа в списъка.

Как да търся документи от списъка по зададени критерии?

За да направите справка за издадените документи по определени критерии:
- натиснете "Търсене" (вдясно, над списъка с фактури)
- въведете критерии, по които искате да търсите (клиент, номер на документ, период, сума, артикул, статус, начин на плащане)

Например, за да изведете списък само на проформа фактурите, издадени в периода 06.10.2019-10.10.2019:
- от секцията "Тип" поставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа"
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

За да извадите списък с всички документи, издадени към определен клиент за определен период:
- в полето "Клиент" въведете името или ЕИК на клиента
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

Ако желаете, може да изтеглите справката от търсенето по зададените критерии в ексел.

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи), когато няма нито един документ, отговарящ на зададените критерии.

Как мога да подреждам списъка с готовите фактури?

Кликнете върху бутон "Списък фактури" от лентата с основните менюта.

Според Вашето желание подредбата на фактурите в списъка може да бъде:
- по номер на фактура
- по тип на документа (проформа, данъчна, дебитно и кредитно известия)
- по имена на клиентите, подредени в азбучен ред
- по дата на издаване на документите
- по статус на документите (платени, неплатени, чернови)
- по стойността, отразена във фактурите

За да подредите фактурите по някой от изброените начини, кликнете върху съответната опция от синята лента непосредствено над списъка с документи.

Всяка от изброените подредби на списъка с фактури може да бъде направена както във възходящ, така и в низходящ ред.
За да промените реда на подреждане от възходящ в низходящ, кликнете втори път върху избраната опция.

© inv.bg 2009 - 2020