Изпращане и получаване на фактурата

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Маркирайте квадратчето срещу номера на избраната фактура и кликнете върху бутон "Изпрати":

1. Ако сте подписали документа с електронен подпис, ще се зареди страница с контактна форма за изпращане на фактурата на email-адрес. Вашият клиент реално ще получи специален линк, на който след потвърждение ще може да си изтегли фактурата. Всяко изтегляне на фактурата го виждате в история с дата и час.

2. Ако не сте подписали документа с електронен подпис, ще се зареди страница с контактна форма за изпращане на фактурата на email-адрес във вид на прикачен файл в PDF-формат.

В допълнение, система дава възможност да изпращате едновременно няколко документа на един получател. За да използвате тази функционалност, маркирайте всички документи, които желаете да изпратите и кликнете върху бутон "Изпрати".

Забележка: Опцията "Изпращане на email" не работи за фактурите със статус "Чернова".

© inv.bg 2009 - 2017