Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg представлява автоматизирана web-базирана система за онлайн създаване, менажиране и изпращане на електронни счетоводни документи.

По-точно чрез INV.bg могат да бъдат създавани следните видове електронни документи:

- електронни данъчни фактури
- електронни проформа фактури
- електронни кредитни известия
- електронни дебитни известия

© inv.bg 2009 - 2017