Как да задам периодично издаване на фактура?

За да зададете периодично издаване на проформа или данъчна фактура, трябва да имате създаден шаблон.
Можете да го създадете, като кликнете върху бутона с допълнителни функции срещу всяка една от издадените фактури от "Списък фактури" и изберете опцията "Издавай периодично" или да добавите нов шаблон от меню "Периодични фактури".
Периодичните фактури се издават и изпращат автоматично на отбелязаната от Вас дата и на посочения в шаблона имейл.
Когато бъдат издадени, можете да ги намерите в "Списък фактури".

В полетата "Артикул" и "Забележки" може да използвате някои от следните специални думи (magic strings):

{this_month}
{този_месец}
{prev_month}
{предишният_месец}
{next_month}
{следващият_месец}
{this_date}
{днешна_дата}
{prev_date}
{този_ден_от_предишния_месец}
{next_date}
{този_ден_от_следващия_месец}
{this_month_first_date}
{първи_ден_от_този_месец}
{this_month_last_date}
{последен_ден_от_този_месец}
{prev_month_first_date}
{първи_ден_от_предишния_месец}
{prev_month_last_date}
{последен_ден_от_предишния_месец}
{next_month_first_date}
{първи_ден_от_следващия_месец}
{next_month_last_date}
{последен_ден_от_следващия_месец}

При автоматичното издаване на фактурите на посочената в шаблона дата, специалните думи ще бъдат заменени със съответните месец/дата.

Може да използвате и възможността за преглед на фактурата при вече създаден шаблон - като натиснете "Редактирай" и след това бутона "Прегледай".
Така ще видите как точно ще изглежда фактурата при нейното издаване.

В меню "Периодични фактури" може да видите всички зададени шаблони и ако желаете, да ги редактирате или изтриете.

Забележка: Когато създадете шаблон за издаване на периодична фактура в чуждестранна валута, фактурата ще бъде издадена след 18:00 часа на отбелязаната дата, за да е абсолютно сигурно, че ще бъде по курса на БНБ за съответния ден. Повече информация може да намерите тук: http://inv.bg/help/faq/cat:18

© inv.bg 2009 - 2017