Как да задам периодично издаване на фактура?

За да зададете периодично издаване на проформа или данъчна фактура, трябва да имате създаден шаблон.
Можете да го създадете, като кликнете върху бутона с допълнителни функции срещу всяка една от издадените фактури от "Списък фактури" и изберете опцията "Издавай периодично" или да добавите нов шаблон от меню "Периодични фактури".
Периодичните фактури се издават и изпращат автоматично на отбелязаната от Вас дата. Когато бъдат издадени, можете да ги намерите в "Списък фактури".
В меню "Периодични фактури" може да видите всички зададени шаблони и ако желаете да ги редактирате или изтриете.

Забележка: Когато създадете шаблон за издаване на периодична фактура в чуждестранна валута, фактурата ще бъде издадена след 18:00 часа на отбелязаната дата, за да е абсолютно сигурно, че ще бъде по курса на БНБ за съответния ден. Повече информация може да намерите тук: http://inv.bg/help/faq/cat:18

© inv.bg 2009 - 2017