Как да се регистрирам в онлайн системата за издаване на електронни фактури INV.bg?

I. Кликнете върху връзката "Цени и регистрация" в горния десен ъгъл и от страницата, която се зарежда, изберете най-подходящия за Вашите нужди план.

II. Кликнете върху бутон "Продължи" в графата на избрания план. Ще се зареди страница с няколко полета за попълване.

III. Попълнете полетата:

1. В полето "E-mail адрес" запишете Ваш валиден имейл, например ivanivanov@email.com. Това ще бъде администраторският акаунт на Вашата фирма, който единствен има достъп до всички опции на системата, включително до настройките.

2. В полето "Парола" запишете желаната парола за вход във Вашия акаунт. Паролата може да е съставена от латински букви и арабски цифри.

3. Всяка регистрирана в INV фирма получава собствен индивидуален web адрес от типа http://firma.inv.bg, където "firma" е избрано от Вас име, съдържащо латински букви и/или арабски цифри. Избраното име се "прикачва" към основния адрес inv.bg. В полето "Избор на Web адрес" напишете на латиница без интервали желаното име за Вашия web адрес, например tradingltd - в такъв случай Вашият web адрес в системата INV.bg ще бъде http://tradingltd.inv.bg

4. Кликнете на бутон "Продължи".

IV. Ще се зареди страница, от която да изберете за какъв първоначален срок желаете да платите услугите на INV. Възможностите са:

- за 1 месец
- за 3 месеца
- за 6 месеца
- за 1 година
- за 2 години
- за 3 години

Кликнете върху бутон "Продължи".

V. Ще се зареди страница, от която да изберете някой от начините за плащане на услугите на INV. Възможните начини за плащане са:

1. Чрез системата за електронни разплащания ePay.bg
2. Чрез системата за електронни разплащания PayPal
3. Чрез банков превод

На страницата с възможните начини за плащане на услугите на INV.bg е указана цялата необходима информация за плащане чрез банков превод или в офиса на INV, а именно:

- IBAN
- BIC
- Име на банката
- Име на титуляра
- Номер на Вашата поръчка, който задължително трябва да се посочи като основание за плащането
- E-mail, на който да се изпрати съобщение, потвърждаващо плащането, в което се посочва Име/Банка/Сума/Номер на поръчката
- Адрес на офиса, работно време и телефон за контакт

© inv.bg 2009 - 2017