Как да подпиша електронната фактура

Съгласно Закона за Счетоводството, Закона за ДДС и Правилника за прилагане на закона за ДДС, подписът и печатът не са задължителни реквизити на фактурата.

Електронните си фактури може да подпишете с електронен подпис или да добавите идентификационен шифър вместо подпис.

За да подпишете фактура с електронен подпис, трябва да имате валиден универсален електронен подпис (УЕП).
Можете да подпишете фактурата веднага след като сте я създали, като кликнете върху бутона "Подпиши" и въведете своя PIN код.


Ако не разполагате с електронен подпис, може да използвате идентификационен шифър във фактурите, които издавате.

За да добавите своя идентификационен шифър, е необходимо първо да активирате настройката, като отидете в меню "Настройки" -> "По фактурите" -> "Доп. полета", там трябва да поставите отметка на "Замени полето за подпис с шифър" и да запишете промените.
След като настройката е активирана, може да отидете в меню "Настройки" -> "За фирмата" -> "Служители", да кликнете върху името на конкретния служител и да въведете идентификационния шифър.

Шифърът може да е съставен от произволни букви и цифри и е уникален за всеки служител в рамките на фирмата, като е добре да се консултирате с Вашия счетоводител какъв точно да бъде той.

© inv.bg 2009 - 2017